De griffie werkt raadsinformatiebrieven bij

Gepubliceerd op: 29 juli 2022 14:07

De griffie maakt deze zomer een inhaalslag in het raadsinformatiesysteem. Omdat nog niet alle data uit iBabs terug te vinden is, staat het merendeel van de raadsinformatiebrieven die afkomstig zijn uit de periode vóór april 2022 nog niet in GO. Op het moment zijn we met terugwerkende kracht zoveel mogelijk brieven aan het uploaden bij de juiste datum van verzending. Dit doen we zodat we raadsinformatie zoveel mogelijk op één vindplek willen aanbieden.

Door het bijklussen kan het voorkomen dat in het overzicht van 2022 raadsinformatiebrieven met een oude datum bovenaan komen te staan.
Wanneer je specificeert op de maand (bijv. juli) zie je enkel de rib's van die maand.
Nieuwe rib's worden altijd zowel in het overzicht geplaatst als in de dagmail.