Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Oordeelsvorming commissie Economie, 08 februari 2023 19:00:00

Algemene vergader informatie

Debat tussen de diverse fracties, uitwisselen en doorvragen van argumenten met als doel om tot een goede weging te komen van voor- en nadelen van het betreffende voorstel of onderwerp.

Datum:
08 feb. 2023, 19:00
Locatie:
Stadhuis Raadzaal

Algemene vergaderstukken (3)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Oordeelsvorming commissie Economie

Stadhuis Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:01:02 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:07:48 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:01:03 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:17 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:09:28 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Portefeuillehouder: wethouder Schatorjé, ter vervanging van burgemeester Scholten

  Naar aanleiding van de aangekondigde motie “De kanjers van Venlo” heeft de burgemeester in de raad van 29 juni 2022 toegezegd de Verordening gemeentelijke onderscheidingen aan te passen. Met vaststelling van de nu voorliggende nieuwe Verordening gemeentelijke onderscheidingen, komen ook mensen die niet in onze gemeente wonen, maar wel vrijwilligerswerk verrichten voor een Venlose vereniging en/of organisatie in aanmerking voor “de Venlose Kanjer” en “de Venlose Pluim”.

  Voor het kunnen aanvragen en toekennen van “de Venlose Kanjer” en “de Venlose Pluim” zijn de nieuwe artikelen 5 en 6 ontworpen. Hierin vindt u de criteria en randvoorwaarden om voor deze onderscheidingen in aanmerking te komen..

  Deze nieuwe Verordening gemeentelijke onderscheidingen Venlo 2023 treedt in werking op de dag na bekendmaking.

  Op dat tijdstip wordt ingetrokken de Verordening gemeentelijke onderscheidingen Venlo 2013.

 • 4 Planning P&C cyclus (RV 2023–13)

  5 minuten
  Hamerstuk
  1 document
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:09:11 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Portefeuillehouder: wethouder Frans Schatorjé

  Wat staat wanneer op de raadsagenda?
  De raad wordt verzocht om in te stemmen met de bestuurlijke planning van de P&C producten voor 2023. Daarbij gaat het om de omgevingsanalyse 2023, de kadernota 2024-2027, de VoRap 2023, de Jaarstukken 2022, de Begroting 2024-2027 en de FinRap 2023. Voor de planning zie het overzicht op pagina 2.

  Themabijeenkomst Omgevingsanalyse en daling inkomsten vanaf 2026
  De themabijeenkomst over de omgevingsanalyse op 1 maart wordt gecombineerd met het verzoek van presidium om een themabijeenkomst te houden over de substantiële daling van de inkomsten vanaf 2026. Op deze themabijeenkomst ordt aan de hand van verschillende scenario’s gereflecteerd op de financiële ontwikkelingen vanaf 2026. Hierbij wordt aangehaakt bij de omgevingsanalyse 2023 waarin traditioneel wordt ingezoomd op de relevante ontwikkelingen, ter voorbereiding van de kadernota.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:12 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen