Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Oordeelsvorming commissie Economie, 10 april 2024 17:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
10 apr. 2024, 17:30
Locatie:
Stadhuis Parterre

Algemene vergaderstukken (3)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Stadhuis Parterre
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:05 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:27 Download Afspelen
  Fragment 2 00:00:16 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:53 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Bespreekpunt: 10 minuten

  Portefeuillehouder: Frans Schatorjé.

  Wat ligt voor?

  De gemeenteraad wordt door het college verzocht om toestemming te verlenen voor de wijziging van de gemeenschappelijke regeling(en). Daarmee naderen we het einde van het wijzigingstraject van de regelingen naar aanleiding van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

   Aanleiding

  Op 1 juli 2022 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. Alle gemeenschappelijke regelingen dienen uiterlijk op 1 juli 2024 hun regelingen te hebben aangepast aan die gewijzigde regelgeving. Daar gaat een uitgebreid proces van voorbereiding en besluitvorming aan vooraf.

  Toestemming

  In het najaar van 2023 heeft de raad van Venlo bij amendement zienswijzen ingediend bij het college op de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling(en).

  Daarbij is gebruik gemaakt van de handreiking die door de regionale raadswerkgroep is opgesteld.  In het voorstel dat nu voorligt zijn onze zienswijzen grotendeels overgenomen.

  Goed om te weten dat bij de aanbeveling over de evaluatie een andere afweging is gemaakt. Naast Venlo hebben 16 andere gemeenten verzocht om een evaluatie mogelijk te maken als twee deelnemers daarom vragen. Door 7 andere gemeenten zijn andere, vergelijkbare verzoeken ingediend. Uiteindelijk is ervoor gekozen om voor de vijf grote Gemeenschappelijke Regelingen een alternatief voor te leggen waarbij ééns in de vijf jaar verplicht wordt geëvalueerd. Dat zou er anders toe kunnen leiden dat een dergelijke gemeenschappelijke regeling constant onderworpen kan worden aan evaluaties. De vijf regelingen waar dit voor geldt zijn: Omnibuzz, de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschap Limburg (BsGW), de Veiligheidsregio en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Limburg-Noord en de Regionale uitvoeringsdienst Limburg-Noord.

  Vervolg

  Als de raad toestemming verleent voor het wijzigen van de regeling, zal het college een definitief wijzigingsbesluit nemen conform bijgaand voorgenomen besluit. Een vervolgprocedure in het kader van de implementatie van de Wet gemeenschappelijke regelingen is niet aan de orde voor de gemeenteraad.

  Onthouden van toestemming

  Door het college wordt tot slot nog aangegeven dat het weigeren van toestemming vergaande consequentie heeft. De voorgestelde wijziging vindt dan in zijn geheel niet plaats.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:19 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen