Dagmail

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2024

Uitnodiging raadsbijeenkomst Regio Noord-Limburg_21 maart 2024 Brede Welvaart 1 document

Problemen om op website gemeenteraad.venlo.nl te komen 1 document

Impressie werkbezoek raad project onderdoorgang Vierpaardjes 23-02-24 1 document

Art. 44 vragen D66 - Digitale infrastructuur 1 document

027 2024 RIB Voortgangsrapportage Vastenavondkamp 2023 3 documenten

Nieuwsflits Presidium februari 2024 1 document

024 2024 RIB Regelingen en maatregelen energiebesparing 1 document

020 2024 RIB Projectenrapportage verduurzamen maatschappelijk vastgoed 2024-Q1 2 documenten

001 2024 RIB Evaluatie Prestatieafspraken woningcorporaties, HuurdersbelangenVereniging Venlo 3 documenten

Beantwoording art. 44 vragen PVV - Maaspoort (subsidie en naamswijziging) 1 document

Beantwoording art. 44 vragen DENK - Winkeltijdenverordening 1 document

Beantwoording art. 44 vragen EENLokaal - Smalspoortunnels kleiwinning Tegelen 1 document

Beantwoording art. vragen D66 - Bewaakte fietsenstalling 1 document

Beantwoording art. 44 vragen EENLokaal voormalig Raadhuis Tegelen en de kroonjuwelen 1 document

Uitnodiging Presentatie Beleidskader Geldzorgen 6 maart 1 document

Uitnodiging raadsbijeenkomst Citybranding (6 maart 2024) 1 document

uitnodiging werkbezoek Sormac - maakindustrie op 17 april 1 document

Uitnodiging gemeenteraad themasessie in Museum van Bommel van Dam 19 april 2024 1 document

Uitnodiging opening De Kunst van het Geven - vrijdag 8 maart 2024 2 documenten

Warmtenet Hagerhof en omgeving: beantwoording technische vragen Raadsconsultatie 3 Hagerhof Warmtenet 1 document

Uitnodiging Raadsrondit kwetsbare inwoners d.d. 15 maart 2024 1 document

Gemeente Eindhoven raadpleegt inwoners over de opvang van vluchtelingen 1 document

011rv+rb Beantwoording vragen oordeelsvorming 21-02-24 1 document

006rv+rb Beantwoording vragen raadsfractie GroenLinks 21-02-2024 1 document

Analyse positionering Cliëntenraad naar aanleiding van het rapport “Inspraak mag geen Vinkje zijn” 2 documenten

Art 44 vragen D66 - Vervolgvragen Californië BV 1 document

Uitnodiging Spil in de wijk d.d. 27 juni 2024 2 documenten

017 2024 RIB Strategische dossiers hoofdinfrastructuur 1 document

023 2024 RIB Selectiebesluit en intentieovereenkomsten warmtenet Hagerhof en omgeving 3 documenten

012 2024 RIB Invoering zero emissie stadslogistiek invoeren ZE-zone op hoofdlijnen 1 document

018 2024 RIB Stoplichtenrapportage d.d. 29 januari 2024 inzake opvolging aanbevelingen Rekenkameronderzoeken 2 documenten

019 2024 RIB Centraal tellen verkiezingen 1 document

015 2024 RIB Rapportages audits Wet politiegegevens 2 documenten

Bericht namens wethouder Pollux - Afvalfonds Verpakkingen 1 document

216 2023 RIB Uitvoeringsplan Onderwijsachterstandenbeleid gemeente Venlo 2024-2026 2 documenten

217 2023 RIB Uitkomst risicoanalyse Onderwijsachterstandenbeleid 2022 2 documenten

Reminder - Uitnodiging Technische informatiesessie Het toekomstige energiesysteem 1 document

Beantwoording art. 44 vragen Veur Groeët Venlo - Zero Emissie Zone deel 2 1 document

Uitnodiging Werkbezoek Filmtheater De Nieuwe Scene 20mrt24 1 document

Art. 44 vragen CDA - Waterleidingen 1 document

Uitnodiging bijeenkomst 'Steyl is uniek' 7 maart 2024 2 documenten

REMINDER Uitnodiging en programma - raadsbijeenkomst Regio Noord-Limburg_21 maart 2024 2 documenten

013 2024 RIB Terugkoppeling AVvA Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en BV Campus Vastgoed Greenport dec 2023 1 document

016 2024 RIB subsidiëring basisinfrastructuur cultuur 1 document

Art 44 vragen CDA - Beveiliging bibliotheek en museum 1 document

Art 44 vragen EENLokaal - Buitenbad Venlo 1 document

Huisvestingsverordening 3 documenten

022 2024 RIB Resultaten onderzoek grondtransacties Californie BV 2 documenten

Brief Bomen en Landschapselementen 1 document

20240209 Persbericht Regio Deal 5de tranche Noord-Limburg toegekend 1 document

Uitnodiging inloopmoment "Warmtenet Hagerhof en omgeving" 26 februari 1 document

Uitnodiging presentatie Preventie met Gezag Venlo 28 februari 1 document

Art. 44 vragen PVV n.a.v. het WOO-verzoek 1 document

Beantwoording art. 44 vragen EENLokaal, D66 en GL - Californische gronddeal 1 document

Beantwoording art. 44 vragen Veur Groeët Venlo - Groenveldsingel (vervolg 2) 2 documenten

Uitnodiging uit Werkbezoek Vierpaardjes op 23-2-24 1 document

210 2023 RIB 213a-onderzoek duurzaamheid 3 documenten

007 024 RIB Tweede tranche PV-installaties (zonnepanelen particuliere daken “Met gemak zon op je dak”) 1 document

003 2024 RIB Uitkomst risicoanalyse gebruik Chinese camera's 1 document

Notitie invoering BIZ vastgoed van wethouder Boom 1 document

Herinnering busexcursie en netwerkborrel Vierwaarden29 februari 2024 1 document

Art. 44 vragen D66 een twijfelachtig lustrum fietsenstalling 1 document

Magazine O.Venlo kwartaal 4-2023 1 document

Publieksjaarverslag 2023 Veiligheidsregio Limburg-Noord 1 document

Uitnodiging en programma raadsbijeenkomst Regio Noord-Limburg op 21 maart 2024 2 documenten

Raden in verzet - Motie Zonder geld geen gemeenten 1 document

Onderzoek rekenkamer energiebesparingsplicht bedrijven 2 documenten

014 2024 RIB Nieuwbouw zwembad - voortgang aanbestedingen realisatie 1 document

021 2024 RIB Houtskoolschets herstelplan Mutsaersstichting 1 document

Nieuwsbrief geldzorgen februari 2024 2 documenten

Beantwoording Art. 44 vragen Veur Groeët Venlo - Promotie Venlo en Noord-Limburg 1 document

Art. 44 vragen VSP en PvdA - Abri's tbv opstappunten senioren 1 document

Webinar voor gemeenten Netwerken maken de zorg toekomstbestendig op 20 en 22 maart 2024 2 documenten

Nieuwsflits presidium 29-01-2024 1 document

008 2024 RIB Ruimtelijk ontwikkelkader Vierwaarden verkenningsfase 3 documenten

Beantwoording art. 44 vragen PVV - Vragen subsidieplafonds 1 document

Beantwoording art. 44 vragen Veur Groeët Venlo - inzake Laerbroeck 1 document

Beantwoording art. 44 vragen DENK - Situatie Alberdink Thijmstraat 1 document

Beantwoording art. 44 vragen Veur Groeët Venlo - vragen Laadpalen in Venlo 1 document

Artikel 44 vragen VSP - Parkeergarage Julianapark 1 document

Beantwoording art. 44 vragen D66 - RvO vragen inzake Dierenasielbeleid Venlo 1 document

006 2024 RIB Opvang zwerfdieren Venlo 2 documenten

Uitnodiging busexcursie gebiedsontwikkeling Vierwaarden op 29 februari 2023 1 document

VNG Nieuwsbrief - Spreidingswet en Oekraïne-opvang 1 document

VNG Save the date - Raad op Zaterdag 1 document

Interpellatiedebat 31-01-2024 Toelichting Veur Groeët Venlo - Beantwoording artikel 44 1 document

Art. 44 vragen EENLokaal - Ontwikkelingen Heierhoeve 1 document

Nieuwsbrief VNG - Agenda voor Nederland 1 document

213 2023 RIB Concessieovereenkomst kringloopactiviteiten Het Goed 5 documenten

VNG nieuwsbrief - Spreidingswet aangenomen 1 document

Hervormingsagenda Jeugd - Presentatie raadscommissie Sociaal 24-01-2024 1 document

Nieuwsbrief Euregio 1 document

LSA bewoners - Nomineer jouw buurtinitiatief voor Nationale Vrijwilligersprijzen 1 document

Uitnodiging Sablones 22 februari 2024 "Leiderschap en paradijsvogels" 1 document

Art 44 vragen Veur Groeët Venlo - Zero-Emissie Zone (2) 1 document

Artikel 44 vragen DENK - Winkeltijdenverordening 1 document

Uitnodiging Waterschap Limburg excursie en netwerkborrel gebiedsontwikkeling Vierwaarden op 29 februari 1 document

Nieuwsbrief VNG - WOZ-bezwaar 1 document

Beantwoording art. 44 vragen Veur Groeët Venlo - Grondexploitatiemaatschappij Californië 1 document

Beantwoording art. 44 vragen Veur Groeët Venlo - Invoering van de zero emissie zone 1 document

Artikel 44 vragen EENLokaal - Toekomst raadshuis en kroonjuwelen 1 document

002 RC 2024 Kaderbrief 2025 Veiligheidsregio Limburg-Noord t.b.v. besluitvorming 31-01-2024 3 documenten

Digitale informatieavond dd 27 en 29 februari 2024 integraal Zorgakkoord 1 document

Uitnodiging Themabijeenkomst hervormingsagenda jeugd 24 januari 2024 1 document

Uitnodiging Technische informatiesessie Het toekomstige energiesysteem d.d. 7 maart 2024 1 document

Jaarplan 2024_REKENKAMER VENLO 1 document

Beantwoording art. 44 vragen EENLokaal - Verkeerssituatie Pontanusstraat -Baarlosestraat 1 document

170 2023 RIB inzake buitenlandse dienstreis naar Expo Real München 2023 1 document

215 2023 RIB Onderzoeksplan 213a 2024 1 document

Art 44 vragen EL, D66 en GL - Californische gronddeal en een rapport dat niet mag 1 document

Art. 44 vragen DENK - OGVO beslissing bovenbouw Blariacum 1 document

RIB VIGO Raadsbrief 1 document

Nieuwsbrief Raden in Verzet 1 document

Bericht namens wethouder Schatorje over OGVO 3 documenten

Beantwoording raadsvragen Uitvoering huishoudelijke hulp conform Wmo 1 document

Uitnodiging werkbezoek Hagerhof Oost iz wamtenet d.d. 31 januari 2024 1 document

Diversiteit_Rapportage_Aangenaam 1 document

Beantw. art. 44 vragen Veur Groeët Venlo - Verkeersslachtoffers Burgemeester Gommansstraat 1 document

212 2023 RIB Uitvoeringsplan Parkeren 2 documenten

Artikel 44 vragen Veur Groeët Venlo - Vragen nav RIB 190 1 document

RIB Mutsaersstichting d.d. 10-01-2024 1 document

Art 44 vragen D66 - Dierenasielbeleid Venlo 1 document

Artikel 44 vragen PVV - Subsidies 1 document

Nieuwsbrief Ons Venlo-Oost 1 document

Rapport Armoedefonds december 2023 1 document

Uitnodiging kick-off bijeenkomst 10 januari 1 document

Mededeling Raad aftreden RvC Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo 1 document

Uitnodiging Themabijeenkomst 17jan24 Ontwikkelingsstrategie 3 documenten

219 2023 RIB Benoeming CEO Brightlands Campus Greenport Venlo BV en BV Campus Vastgoed 1 document