Dagmail

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Opening jongerenaccommodatie Venlo-Oost 1 document

Hervatten benzeenreinigingen Claessen Tankcleaning Venlo B.V. 3 documenten

Op verzoek van OGVO doen wij u bijgaande stukken toekomen. 3 documenten

Uitnodiging Werkbijeenkomst Mobiliteitsplan Commissie Omgeving 4 oktober 2023 1 document

Tips voor het stellen van vragen 1 document

Beantwoording art. 44-vragen Fractie Bastiaans - Afvalinzameling 1 document

Beantwoording art. 44-vragen DENK - Afvalinzameling 1 document

117 2023 RIB Motie PVV Blerick = Blerick 5 documenten

Beantwoording art. 44-vragen VVD -Voorstel bewoners Blok van Gendt inzake verkeersveiligheid 1 document

Beantwoording art. 44-vragen PVV - Zonnepanelenproject Met gemak zon op je dak 1 document

Beantwoording art. 44-vragen PVV - Ontbreken officiële woonplaats Blerick 1 document

Beantwoording art. 44-vragen Fractie Bastiaans - Stand van zaken studentenkamers 1 document

Beantwoording art. 44-vragen EENLokaal - Schuilkelder Venlo Noord 1 document

Beantwoording art. 44-vragen EENLokaal - De Snelle Sprong 1 document

Beantwoording art. 44-vragen CDA - Over sloop voornemen 't Peske 1 document

Beantwoording art. 44-vragen PVV - Over trafokast Drie Decembersingel 1 document

107 2023 RIB Plan van aanpak Gezond en Actief Leven Akkoord 3 documenten

111 2023 RIB Voortgang Meerjarenprogramma Venlo Studentenstad 2021-2023 5 documenten

108 2023 RIB Ontwerp-bestemmingsplan Maasdal-Velden Vorstweg 53 5 documenten

116 2023 RIB Ontwerpbestemmingsplan 'Ruimte voor Ruimte, Koelderstraat 86 Venlo' 5 documenten

054 2023 RIB Gladheidsbestrijdingsplan 2023-2024 3 documenten

Art. 44-vragen Fractie Bastiaans - Reconstructie Groenveldsingel 1 document

Art. 44-vragen Fractie Bastiaans - Milieubelastende stroomvoorziening 1 document

Artikel 44 vragen PVV - Voorgenomen opvang daklozen Boekend 1 document

presentatie informatiebijeenkomst nieuwe organisatie RES NML sessie 14 september 2023 1 document

Bericht wethouder Boom mail - Aankondiging afsluiting Vierpaardjes 2 documenten

Schriftelijke beantwoording technische vragen Fractie Bastiaans RV 67 Evenementenbeleid 2024 1 document

Art. 44-vragen D66 - Cyberveiligheid 1 document

Beantwoording Technische vragen Leon van den Beucken RV 15-2023 Grondstoffenplan 2030 1 document

Uitnodiging seminar grensoverschrijdende samenwerking: goed nabuurschap! 2 documenten

Art. 44-vragen EENLokaal - Golfbaan 2 documenten

Uitnodiging college en raadsleden Veteranendag 2023 - Aanmelden is vereist! 1 document

KWF: Wat kunt u als gemeenteraadsleden doen tegen kanker? 1 document

Wind uit andere hoek... 1 document

Beantwoording art. 44-vragen GroenLinks - Gezondheid dak- en thuislozen 1 document

VNG Ledenbrief 23/035 - Oproep bijdrage aardbeving Marokko 1 document

104 2023 RIB Terugkoppeling Aandeelhoudersvergadering BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo d.d. 7 1 document

Beantwoording art. 44-vragen Fractie Bastiaans - Reconstructie Groenveldsingel 1 document

Beantwoording art. 44-vragen Fractie Bastiaans - Milieubelastende stroomvoorziening 1 document

Beantwoording art. 44 vragen EENLokaal - Zorgen Kindervakantiewerk Steyl 1 document

Beantwoording art. 44-vragen CDA - Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken vs locaties 1 document

Reactie SMAV op RV 2023-75 Herijking beleidskader Gemeenschapsaccommodaties 1 document

Brief De Glazenap - Herijking beleidskader gemeenschapsaccommodaties 1 document

Bericht van wethouder Tom Verhaegh - Bestemmingsplan Kazernekwartier definitief goedgekeurd 1 document

Beantwoording schriftelijke technische vragen gemeenschapsaccommodaties (EENLokaal en Fractie Bastiaans) 1 document

Bijeenkomst Nederlandse Vereniging voor Raadsleden - Ideale omvang van de Griffie (Venlo) 1 document

Locaties Oordeelsvorming commissies 13 september 2023 2 documenten

096-2023 RIB Atlas Venlo 2040 3 documenten

Beantwoording artikel 45 vraag inzake bestuursovereenkomst Laerbroeck 1 document

Venlose open monumentendag zaterdag 9 september 2023 1 document

Brief DB reactie zienswijze Venlo begroting 2024 RUD LN 1 document

Uitnodiging informatiemarkt JPO inz. Veilingterrein 12 en 14 september 2023 1 document

Uitnodiging Venlo Studentenstad 4 oktober 2023 1 document

Uitnodiging Presentatie Grondstoffenplan 6 september 2023 1 document

Uitnodiging themabijeenkomst rapport bijsturen mogelijk maken d.d. 6 sept 2023 1 document

Uitnodiging Themabijeenkomst Strategische hoofdinfrastructuur - woensdag 6 september 2023 1 document

100 - 2023 RIB Uitkomsten quickscans middelengebruik en criminaliteit jongeren in Venlo 3 documenten

Venlos horeca wil grotere terrassen 3 documenten

Acties naar aanleiding van de val van het kabinet 1 document

Nieuwsflits presidium 2023 08 28 1 document

Beantwoording art. 44 RvO vragen inzake windpark Greenport Venlo 1 document

Flyer Steylerdag en ANWB Verkiezing Leukste Uitje 2 documenten

Beantwoording art. 44 vragen VSP - Vertrek Tigers uit Venlo 2 documenten

Beantwoording art. 44 vragen Fractie Bastiaans - Adequaat optreden Claessen Tankcleaning 1 document

Beantwoording art. 44 vragen Fractie Bastiaans - Live uitzending Viva Classic Live 1 document

Beantwoording art. 44 vragen PVV - Voorgenomen locatie winteropvang 1 document

Beantwoording art. 44 vragen GroenLinks en EENLokaal - Delta Rhine Corridor 1 document

Uitnodiging 6sep23 Vragenmoment RV75 Beleidskader Gemeenschapsaccommodaties 1 document

Brief gemeenteraad Venlo 20230830 2 documenten

Art. 44 vragen Fractie Bastiaans - Museumkwartier 30-08-2023 1 document

Brief intentiebesluit OGVO 28-08 - Gemeenteraad 1 document

Mail inz. aanvraag interpellatie inz. afval 1 document

Art. 44 vragen GroenLinks, EenLokaal, PvdA - Zero-emissiezone 1 document

REMINDER: Informatieavond nieuwe organisatie RES NML op 14 september stadhuis Venlo 1 document

Beantwoording art. 44-vragen Fractie Bastiaans - Museumkwartier (incl. de eerder weggevallen beantwoording van vraag 2) 1 document

Uitnodiging 2e Werkbijeenkomst Omgevingsvisie Venlo 20sep23 1 document

UITNODIGING Presentatie 6september Middelengebruik & Ondermijnende Jeugdcriminaliteit Venlo (n.a.v. motie raad) 1 document

VNG Raadsledennieuwsbrief - augustus 2023 1 document

Uitnodiging VNG - Raad op zaterdag 16 september 2023 1 document

Beantwoording art. 44 vragen Fractie Bastiaans - Visit Noord-Limburg 1 document

Windpark Greenport Venlo - Open dag 16 september 1 document

Beantwoording art. 44-vragen Fractie Bastiaans - Museumkwartier 5 documenten

081-2023 RIB Integraal werken Sociaal Domein en implementatie Doorbraakmethode 1 document

098-2023 RIB Uitvoering motie menstruatiearmoede 3 documenten

Art. 44 vragen PVV - Schadeloosstelling huurders 1 document

Art. 44 vragen Fractie Bastiaans - Studentenkamers, stand van zaken 1 document

Art. 44 vragen Fractie Bastiaans - Afvalinzameling grondgebonden woningen 1 document

ARt. 44 vragen Fractie Bastiaans - Aanleg 2-richtingen fietspad Tegelseweg 1 document

102 2023 RIB Huis aan huis inzameling afval van grondgebonden woningen 1 document

Art. 44-vragen PVV Boete terug leveren zonnepanelen 1 document

Uitnodiging Werkbezoek Greenport Venlo donderdag 21 september 2022 1 document

Verkiezingsschotten tweede Kamerverkiezingen Gemeente Venlo 22-11-2023 - GEWIJZIGDE VERSIE 1 document

Art. 44-vragen VVD - Verkeersveiligheid gemeente Venlo samenwerking met bewoners 1 document

Art. 44-vragen DENK - Afvalinzameling GFT 1 document

Art. 44-vragen D66 - Collegegeld Oekraïense studenten 1 document

Informatieavond nieuwe organisatie RES NML op 14 september stadhuis Venlo 1 document

Art. 44-vragen Fractie Bastiaans - Adequaat optreden Claessen Tankcleaning 1 document

Art. 44-vragen Fractie Bastiaans - Reconstructie Groenveldsingel 1 document

Art. 44-vragen Fractie Bastiaans - Manegeweg 5 Venlo 1 document

Art. 44 vragen EENLokaal - Schuilkelder Venlo-Noord 1 document

Art. 44-vragen CDA & PvdA - Onderkomen Wensambulance 1 document

Art. 44-vragen CDA - Sloop ’t Peske Tegelen 1 document

Art. 44 vragen EENLokaal - Zorgen Kindervakantiewerk Steyl 1 document

Beantwoording art. 44 vragen inzake Claessen Tankcleaning Venlo B.V. 4 documenten

Art. 44 vragen EENLokaal - Help! De Snelle Sprong Verzuipt 1 document

Taalhuis Venlo - Week van Lezen en Schrijven 1 document

Art. 44-vragen GroenLinks - Meedenken in digitale communicatie in het sociaal domein 1 document

Art. 44-vragen GroenLinks - Medische zorg dak- en thuislozen in Venlo 1 document

Art. 44-vragen VVD - handhaving Claessen Tank-cleaning 1 document

Art. 44-vragen EENLokaal - Volksgezondheid en habitat nav lozingen giftige stoffen 1 document

iBabs account voor het creëren van dataoverzichten 1 document

Art. 44-vragen Fractie Bastiaans - Jump Town Venlo Boekend 1 document

Art. 44 vragen PvdA - Vragen rond de Volksgezondheid inzake een artikel over een Venloos tank cleaning bedrijf 1 document

College B&W - Berichtgeving NRC over Claessen Tankcleaning 2 documenten

Art. 44 vragen EENLokaal - Verkoop gronden voor logistieke hallen 1 document

Art. 44 vragen D66 - Claessen Tankcleaning 1 document

Art. 44 vragen GroenLinks - Lozing kankerverwekkende stoffen in de maas 1 document

Modelregio voor gezond en duurzaam bouwen wordt verder uitgebouwd Duits-Nederlands project "Healthy Building Movement" goedgekeurd 1 document

Art. 44-vragen PVV - Voorgenomen opvang daklozen 1 document

097 2023 RIB Subsidievaststelling 2022 Subsidiecommissies 1 document

065 2023 RIB Stand van zaken Integrale aanpak internationale werknemers 1 document

Save the date Veiligheidsregio Limburg-Noord Beleidsplan 2024-2027 - 26 september 2023 1 document

Beantwoording art. 44-vragen Fractie Bastiaans - Regenwater 1 document

Beantwoording art. 44-vragen PVV - Glasvezelkabel en trottoir 1 document

Beantwoording art. 44-vragen PVV en VVD - Huisvesting reddingsbrigade 1 document

Beantwoording art. 44-vragen PVV - Hondenbelasting 1 document

Beantwoording art. 44-vragen GroenLinks - Gronddeal Californie BV 1 document

088 2023 RIB Urban Culture Sports Venlo 2 documenten

Tussenbericht afval 1 document

093 2023 RIB Ontwerp bestemmingsplan bedrijfslocatie de Vilgert 7 documenten

087 2023 RIB Meicirculaire 2023 2 documenten

Art. 44-vragen VSP - Jongerenwerk Tigers in Witte Kerk in Venlo 1 document

Bewerkte houtrookbrochure 1 document

Art. 44-vragen Fractie Bastiaans - Milieubelastende stroomvoorziening 1 document

Beantwoording art. 44-vragen PVV - Afvalinzameling 1 document

Beantwoording art. 44-vragen DENK - Afvalinzameling 1 document

Beantwoording art. 44-vragen EENLokaal - Afvalinzameling 1 document

Art. 44-vragen GroenLinks en EENLokaal Delta-Rijn-Corridor (nieuwe versie d.d. 14 juli 2023) 1 document

Nieuwsflits raadswerkgroep regionale samenwerking nr. 3 12 juli 2023 1 document

Beantwoording art. 45-vragen Fractie Bastiaans - Problemen Afvalinzameling door Renewi en verouderde ondergrondse containers 1 document

Beantwoording art.45-vragen D66 - Scheiding afvalinzameling Venlo (Besluitvormende raadsvergadering 28 juni 2023) 1 document

Vooraankondiging Informatiemarkt over de ontwikkeling van het Veilingterrein 1 document

Beantwoording technische vragen CDA- Zonnepanelenkas Velden 1 document

VNG - Lbr. 23/030 - Begrotingsadvies 2024-2027 1 document

Nieuwsbrief Geldzorgen juli 2023 1 document

085 2023 RIB Hersteloperatie kinderopvangtoeslag - Inzet brede ondersteuning 1 document

079 2023 RIB Gendergelijkheidsplan 2 documenten

095 2023 RIB - Aangaan projectpartnerschap Krefeld en Kropywnyzkyj 1 document

080 2023 RIB bijl Verslag toezicht op archieven gemeente Venlo en GOTPOO 2022-2023 2 documenten

099 2023 RIB Verbeterrapport Wet Politiegegevens 2 documenten

Beantwoording art. 44-vragen Fr. Bastiaans - Delta Rhine Corridor 1 document

Beantwoording art. 44-vragen VVD - Dijkverlaging Laerbroeck 1 document

Handreiking zienswijzetraject concepten gewijzigde gemeenschappelijke regelingen 2 documenten

Uitnodiging informatiebijeenkomst Maasopgaven 6 september 2023 1 document

Beantwoording art. 44-vragen CDA - Zonnepanelenkas Velden 2 documenten

Beantwoording art. 44-vragen VSP - Europese aanbestedingen 1 document

Plaatsingsproblematiek bij Onderwijsgroep Buitengewoon 2 documenten

G1000 1 document

Nieuwsbrief ICT NML editie 2 juli 2023 2 documenten

VBG - Lbr. 23/029 - Brief aan beide kamers n.a.v. val kabinet 1 document

Beantwoording toezegging Rekenkamerbrief aandachtspunten begroting - vergelijk percentage begrotingscijfers andere gemeenten 1 document

Art. 44-vragen PVV - Elektriciteit huisje 3 Decembersingel 1 document

Art. 44-vragen Fractie Bastiaans - Live uitzending Viva Classic Live 1 document

057 2023 RIB Ontwerpbestemmingsplan 'Heierkerkweg te Venlo' 4 documenten

089 2023 RIB Uitvoering Venlo-Fonds 1e kwartaal 2023 2 documenten

077 2023 RIB Reactie op toezegging over vertalingen gemeentelijke website 1 document

091 2023 RIB Mandaatgemeente Integraal Zorg Akkoord (IZA) (1) 2 documenten

082 2023 RIB Voorleesfunctie en meertaligheid websites 1 document

WEBSITE IS LIVE | Raad op Zaterdag 16 september 2023 in Utrecht 1 document

Campusnieuws 7 juli 2023 1 document

Uitnodiging: Dag voor de Raad: Eindhoven (6 oktober) 1 document

Brief Bureau Energieprojecten - inspraakreactie Delta Rhine Corridor 1 document

Art 44 vragen EENLokaal - Vermijden landbouwverkeer kern Hout-Blerick 1 document

Art 44 vragen CDA - OGVO onderwijsaanbod vs locaties 1 document

VERVALT: Presentatie project Pandora vanavond 5 juli 1 document

Uitnodiging: Raad op Zaterdag | 16 september 2023 in Utrecht 1 document

Art. 44-vragen Fractie Bastiaans - Visit Noord-Limburg 1 document

Beantwoording art. 44 vragen CDA - gevolgen opkoopregeling stikstofbeleid in Venlo 1 document

Aangenomen motie gemeente Kerkrade inz. carnaval en eindtoets 2 documenten

Raadsledengids 2023 1 document

Beleidsplanning (planning raadsvoorstellen per kwartaal) - versie juni 2023 1 document

VNG Raadsledennieuwsbrief - juni 2023 1 document

Art. 44-vragen PVV- Windmolenpark Greenport Venlo 1 document

Bestuur Visit Noord-Limburg: Oproep tot reactie inzake voorgenomen koers sector Vrijetijdseconomie 1 document

Plan van Aanpak: onderzoek subsidiebeleid grote culturele instellingen Rekenkamer Venlo 1 document

VNG - Lbr. 23/027 - Toekomstbeeld Nederland 2040 1 document

Beantwoording art. 44-vragen PVV - Geparkeerde voertuigen Schoolstraat Belfeld 1 document

Beantwoording art. 44-vragen PVV - Maaiwerkzaamheden 1 document

Beantwoording art. 44-vragen PVV - Gevaarlijke situaties Vastenavondkamp 1 document

Beantwoording art. 44-vragen Fractie Bastiaans - Beverbeheerplan en plan van aanpak Reuzenberenklauw 1 document

Uitnodiging Presentatie project Pandora 5 juli 2023 1 document

086 2023 RIB Ter inzagelegging geheime documenten inzake onderzoek grondtransacties 1 document

Nieuwsflits presidium 26 juni 2023 1 document

Memo wethouder Boom_CEO en interim bestuurder Brightlands Campus Greenport Venlo 1 document

Art. 44 vragen CDA - Bezorgdheid over zonnepanelenkassen Velden 1 document

Afhandeling toezegging besluitvormende raadsvergadering inz. RV 2023-025 Integraal 1 document

Berichtgeving Enexis 'Update congestie DE NIEUWE REALITEIT 2 documenten

Nieuwsbrief rekenkamer 1 document

Art. 44 vragen GroenLinks en EENLokaal - Delta-Rijn-Corridor 1 document

Onderzoek naar dak- en thuisloosheid onder jongeren en gemeenten 1 document

Art. 44-vragen Fractie Bastiaans - Status motie ‘Zuinig met kostbaar regenwater’ 1 document

Art. 44-vragen GroenLinks - Gronddeal Californië BV 1 document

Brief aan de gemeenteraad Venlo over bestemmingsplan 'Supermarkt Kaldenkerkerweg Kraanvogelstraat' (002) 1 document

Beantwoording vragen commissie Omgeving d.d. 14 juni 2023 inzake raadsvoorstel 2023-36 Planologische procedures planontwikkeling Kazernekwartier 1 document

Beantwoording openstaande vragen oordeelsvorming commissie Economie d.d. 14 juni 2023 1 document

Uitnodiging Themabijeenkomst Koopcentra en Perifere Detailhandel 29 juni 2023 1 document

070 2023 RIB Voortgangsrapportage RES NML 2 documenten

071 2023 RIB Verslag buitenlandse dienstreis naar Transport Logistic Messe te München 2023 1 document

067 2023 RIB Ontwerp-wijzigingsplan Brandemolen 80 Arcen 5 documenten

084 2023 RIB Wijziging beleidsregels schuldhulpverlening verkorten aflossingstermijn MSNP 1 document

052 2023 RIB Herontwikkeling sportkern Herungerberg 1 document

062 2023 RIB Kennisnemen van de uitwerking van het Innovatiefonds preventie 1 document

050 2023 RIB Herinrichting woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg 1 document

073 2023 RIB Jaarverslag 2022 MGR Limburg-Noord Definitief 4 documenten

064 2023 RIB Jaarverantwoording kinderopvang 2022 2 documenten

Beantwoording art. 44-vragen EENLokaal en Fractie Bastiaans - Vluchtstrookkamikaze snelwegen rond Venlo 1 document

Maatschappelijke vraagstukken met impact vragen om een eigen participatieaanpak. Hoe bepaal je de rol van de raad? 1 document

Art. 44-vragen Fractie Bastiaans - Delta Rhine Corridor 1 document

Art. 44-vragen PVV - Brandveiligheid Zonnepanelen 1 document

Art. 44-vragen PVV + VVD Onderkomen Venlose Reddingsbrigade 1 document

Art. 44-vragen Fractie Bastiaans - Museumkwartier 1 document

Uitnodiging Première documentaire "Het wachthuis" over de kleinschalige crisisnoodopvang asielzoekers op de Emmastraat 2 documenten

Uitnodiging digitale informatiesessie wijziging gemeenschappelijke regelingen september 2023 1 document

Motie (gemeente HadM) Regionaal Beleidsplan Politie Limburg 2024-2027 2 documenten

Beantwoording art. 44-vragen CDA - locatie Confidence Twende Velden 1 document

Follow up bijeenkomst raadsleden over de A73 Tunnensluiting 1 document

Uitnodiging opening tentoonstelling 'Tango- Fons Schobbers in beeld' 2 documenten

Beantwoording art. 44 vragen PvdA - Problemen sportverenigingen 1 document

Beantwoording art. 44 vragen PvdA - Problemen cultuurverenigingen 1 document

Beantwoording art. 44 vragen VVD - Herinrichting Keulsepoort 3 documenten

Beantwoording art. 44 vragen VVD - Blijvende overlast bevers 1 document

NAGEKOMEN STUK: RC 2023-007 RUD Limburg Noord; ontwerpbegroting 2024 GR RUD Limburg Noord en verzoek tot zienswijze 6 documenten

Fort Museum Venlo 1 document

Artikel 44 vragen VVD - Dijkverlaging Laerbroeck 1 document

Art. 44 vragen EENLokaal - inzameling restafval n.a.v. RIB 72 5 documenten

Uitnodiging webinar Wet Goed Verhuurderschap 1 document

Warmtenet Hagerhof en omgeving - beantwoording vragen inloopuurtje 2 documenten

Beantwoording art. 44-vragen PvdA - Wachttijd Participatiewet 1 document

Jaarstukken 2022 7 documenten

Energietoeslag 2022 voor bewoners van het Thomashuis Venlo 2 documenten

072 2023 RIB Problemen met betrekking tot afvalinzameling 1 document

040 2023 RIB Gelijktrekken stagevergoeding 1 document

038 2023 RIB Eindrapport project Wijkgerichte Aanpak Venlo 6 documenten

Uitnodiging Venlonaer van 't Jaor 2022 1 document

Art. 44 vragen DENK - Afvalinzameling 1 document

075 2023 RIB Advies Adviesraad Sociaal Domein Wijziging re-integratieverordening en afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2 documenten

076 2023 RIB Inflatiecorectie 1 document

053 2023 RIB Wijzigingsplan Veerweg ong. te Velden 4 documenten

042 2023 RIB Terugkoppeling project hoogwaterdraaiboeken per dorpskern 1 document

Extra inloopmoment op 12 juni 2023 aangaande RV Warmtebedrijf Hagerhof en omgeving 1 document

Brief wethouder Schatorjé - Omgevingsdialoog Daelweg 1 document

Art. 44-vragen Fractie Bastiaans - Beverbeheersplan en plan van aanpak Berenklauw 1 document

Problemen afvalinzameling Renewi 1 document

Beantwoording art. 44-vragen VVD - Mislopen subsidies (24 mei 2023) 1 document

Nieuwe datum behandeling VoRap 2023 in Oordeelsvorming commissie Economie - 14 juni 2023 1 document

Art. 44-vragen PVV - Maaiwerkzaamheden 1 document

Art. 44-vragen PVV - Trottoir 1 document

Art. 44-vragen PVV - Gevaarlijke situaties 1 document

Art. 44-vragen PVV - Afvaldumping 1 document

Beantwoording art. 44-vragen Fractie Bastiaans - Beschieting Hazenkamp Blerick 27 april 2023 1 document

Voortgangsnotitie Raden in Verzet juni 2023 1 document

Themabijeenkomst Jaarstukken 2022 én VoRap 2023 - woensdag 7 juni 2023 1 document

045 2023 RIB Ontwikkeling Veilingterrein in het Middengebied 3 documenten

069 2023 RIB Plan van aanpak Reuzenberenklauw 2 documenten

068 2023 RIB Opbouwplan Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg 3 documenten

066 2023 RIB 2023-66 213a-onderzoek Erfgoed 3 documenten

063 2023 RIB Berichtgeving in de media omtrent rol BOEi in Kloosterdorp Steyl 2 documenten

058 2023 RIB Jaarverslag 2022 Adviescommissie Welstand en Erfgoed 2 documenten

015 2023 RIB Unaniem aangenomen motie G-debat uitvoeren 1 document

UITNODIGING Informatiebjeenkomst 7jun23 Kazernekwartier fase 2 1 document

Nieuwsflits Presidium mei 2023 1 document

Themabijeenkomst mantelzorg en vrijwilligerswerk d.d. 7 juni 2023 1 document

Uitnodiging online raadsinformatiebijeenkomst Omnibuzz 5 juli 2023 1 document

Persbericht VVD Venlo 1 document

Uitnodiging Presentatie 7jun23 Regionaal Beleidsplan Politie Eenheid Limburg 3 documenten

Thermometer 2022 Venlo Partners 2 documenten

VNG Raadsledennieuwsbrief - mei 2023 1 document

006 RC Verzamelvoorstel m.b.t. zienswijzen op de ontwerp-begrotingen 2024 van gemeenschappelijke regelingen (Maasveren Limburg-Noord, Omnibuzz, Veiligheidsregio Limburg-Noord, MGR Sociaal Domein, ICT NML en WAA) 39 documenten

005 RC Veiligheidsregio Limburg-Noord: oprichting Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's 3 documenten

Art. 44-vragen PVV - Hondenbelasting/BsGW 1 document

Beantwoording art. 44-vragen VSP - Sporthal Gulick 1 document

Presentatie 7 juni a.s. bij Regionaal Beleidsplan Politie Eenheid Limburg: mogelijkheid vragen of reacties in te dienen t/m vrijdag 2 juni a.s. 3 documenten

Gemeente Dordrecht - Aangenomen motie: Behoud herten in Park Merwestein 1 document

Brightlands nieuwsbrief mei 2023 1 document

Nieuwsbrief euregio 1 document

Externe themabijeenkomsten op 31 mei 2023 1 document

uitnodiging circulaire transitie d.d. 21 juni 1 document

Beantwoording art. 44 vragen VSP - Nolensstraat 1 document

Aanbiedingsbrief en verzoek zienswijze ontwerpbegroting 2024 RUD LN (LIS juni) 2 documenten

059 2023 RIB Voornemen en voorstel voor participatie Delta Rhine Corridor 3 documenten

061 2023 RIB JOGG overeenkomst 3 documenten

060 2023 RIB Beverbeheerplan 2 documenten

056 2023 RIB Projectpartnerschap van gemeente Venlo met Oekraïense stad Kropywnyzkyj 1 document

044 2023 RIB Bijlage Handelingsperspectief Bolwaterstraat 2 documenten

UITNODIGING THEMABIJEENKOMST WONEN D.D. 5jul23 1 document

Aanvullende bijlage bij kadernota 1 document

Annulering Raad op zaterdag 3 juni 1 document

Uitnodiging ALV 14 juni 2023 VNG 1 document

Mail Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas 3 documenten

DoeMee onderzoek rekenkamer Venlo 2 documenten

Reminder! Themasessie polarisatie en polariteiten 1 document

Uitnodiging | Vrijdagavond 9 juni 2023 | Opening 'De Zonnekoning en Oranje' 1 document

RIB 2023-46 motie zwemmen onder schooltijd 2 documenten

RIB 2023-49 Jaarverslag VTH 2022 2 documenten

RIB 2023-51 Motie groenblauwe schoolpleinen 2 documenten

RIB 2023-55 Uitstel subsidieverlening Stg. Hagerhof 1 document

Uitnodiging Raadsrondrit Ondernemend Venlo d.d. 2 juni 2023 1 document

Beantwoording art. 44 vragen VVD - Buitenbad 1 document

Beantwoording art. 44 vragen D66 - Miljoenentekort OGVO 1 document

Beantwoording art. 44 vragen DENK - Antidiscriminatie 1 document

Beantwoording technische vragen themasessie Financiële verordening 1 document

Art. 44 vragen CDA - Confidence Twende Velden 1 document

Link webinar 08 mei Limburgs Programma Landelijk Gebied 4 documenten

Antwoord college i.v.m. brief n.a.v. overlast evenementen binnenstad 1 document

Nieuwsbrief Museum van Bommel van Dam mei 2023 1 document

Nederland voor Soedan gemeente Venlo 1 document

VNG - Invoering wet goed verhuurderschap 1 document

Uitnodiging 13 juni infobijeenkomst A73 Tunnelrenovatie 2 documenten

Presentaties (geannuleerd) webinar Beleidsplan 2024-2027 1 document

Mededeling portefeuillehouder inzake stand van zaken Californië B.V. 1 document

Uitnodiging en programma Dag van het evenement 22 mei 2023 3 documenten

Brightlands Campus Greenport Venlo Nieuwsbrief 11 mei 1 document

Voortgangsnotitie Raden in Verzet Mei 2023 1 document

Art. 44-vragen PVV - Gevaarlijke situatie geparkeerde wagens Belfeld 1 document

Art. 44-vragen CDA - Opkoopregeling stikstof provincie Limburg 11 mei 2023 1 document

Uitnodiging bijeenkomst Kennisplatform Limburgse Rekenkamers 2 juni 1 document

048 2023 RIB Vaststelling herijking Actieprogramma Toerisme en Recreatie Noord-Limburg 2 documenten

Aangenomen motie raad Venray inzake Regionaal beleidsplan politie Limburg 2024-2027 1 document

Handboek integriteit voor politieke ambtsdragers van decentrale overheden 1 document

Beantwoording art. 44-vragen EL+D66 - Puinhopen verkiezingsborden 1 document

Hervormingsagenda Jeugd 1 document

Art. 44-vragen VVD - Blijvende overlast bevers 1 document

Save the date bijeenkomst Gezond Venlo - 6 juni 2023 1 document

021 2023 RIB Laaggeletterdheid 4 documenten

Bezoek onze online themadossiers! 1 document

Save the date Online Raad op Zaterdag | 3 juni 2023 1 document

Uitnodiging werkbezoek 9 juni 2023 Greenport en LTO 1 document

Fort Museum Venlo Nieuwsbrief 02-2023 1 document

VNG Raadsledennieuwsbrief - 1 mei 2023 1 document

Bewonersmagazine 'Thuis bij Antares' april 2023 1 document

Uitnodiging themabijeenkomst Gemeentelijk energiebedrijf en warmtenetten d.d. 10 mei 2023 1 document

Beantwoording art. 44 vragen D66- Internationale studentenstad Venlo 1 document

Art. 44-vragen VVD - Beschieting Hazenkamp Blerick 27 april 2023 1 document

030 2023 RIB Kentekenonderzoek Kaldenkerkerweg Tegelen 2 documenten

034 2023 RIB TRAP 2023 2 documenten

036 2023 RIB Ontwikkelend beheer 1 document

038 2023 RIB Management samenvatting Leger des Heils tussenvoorziening beschermd wonen 2 documenten

039 2023 RIB Terugkoppeling actiepunten omgevingsdialoog Hakkesstraat-Hendrikkenhofstraat 2 documenten

041 2023 RIB Informatieveiligheid en ENSIA 2022 1 document

Uitnodiging themabijeenkomst Laaggeletterdheid d.d. 10 mei 2023 1 document

Rekenkamerrapport 'Bijsturen mogelijk maken' 4 documenten

Monitor Discriminatie Limburg 2022 1 document

Voorbereiding ALV 14 juni 2023 en VNG Verenigingsstrategie 2030 1 document

Nieuwsflits presidium 24 april 2023 1 document

Nieuw Verkozen Vrouwen informatie 2 documenten

Aanbieding ROB-advies 'Vallen, opstaan en weer doorgaan. Leren in transities' 2 documenten

Uitnodigingsbrief Zie de mens Venlo 1 document

Nieuwsflits raadswerkgroep regionale samenwerking 20 april 2023 1 document

033-1 2023 RIB Kennisgeving Startbeslissing Vierwaarden 1 document

031-1 2023 RIB Continuering deelname programma Regenboogsteden 2023-2026 3 documenten

Art. 44-vragen VVD - Aanvullende vragen herinrichting Museumkwartier 1 document

Kadernota 2024 (+ bijbehorend raadsvoorstel) 2 documenten

Art. 44 vragen PvdA - Schrap wachttijd bij aanvragen uitkering jongeren 1 document

Art. 44-vragen PvdA - Amateurverenigingen Sport 1 document

Art. 44-vragen PvdA - Amateurverenigingen Cultuur 1 document

Evaluatie aansturing Incluzio Sociale Basis Venlo (plan van aanpak procesevaluatie) 1 document

Samenvatting signalenonderzoek Incluzio Sociale Basis Venlo, visiedocument en uitnodiging werkbezoek 3 documenten

Bericht aan de raad inz. Stichting Wat Kies Jij? 2 documenten

Brief Jaarverslag 2022 AHD 2 documenten

025 2023 RIB Motie flankerende lokaal maatwerk gladheidsbestrijding ten behoeve van onze kwetsbare medemensen 4 documenten

Beantwoording art.44-vragen VVD - Project zonnepanelen GA De Hamar 1 document

Annulering webinar Beleidsplan 2024-2027 1 document

Uitnodiging themabijeenkomst Financiële verordening gemeente Venlo 2023 d.d. 10 mei 2023 1 document

Uitnodiging Themabijeenkomst Lokaal (streek)taalbeleid (commissie Omgeving) d.d. 10 mei 1 document

LSA - Actieve bewoners en de omgevingswet. Wat moet je echt weten? 1 document

Documentatie Stichting Wat Kies jij? (n.a.v. behandeling oordeelsvorming commissie Economie d.d. 12 april 2023) 2 documenten

Motie raad Sittard-Geleen - Meer middelen voor uitvoering van het Regionaal Beleidsplan Politie 2 documenten

Uitnodiging workshop ‘Rol van de raad’ op 16 mei 2023 1 document

Jaarverslag 2022 rekenkamer 1 document

Uitnodiging themabijeenkomst Duiding gemeentelijk energiebedrijf d.d. 10 mei 2023 1 document

Beantwoording art. 44 vragen GroenLinks - luchtkwaliteit 1 document

Beantwoording art. 44 vragen PVV - Asielzoekers, vluchtelingen en statushouders 1 document

036 2023 RIB Jaarverslag cameratoezicht 2 documenten

REMINDER: Uitnodiging Webinar Beleidsplan 2024-2027 d.d. 24 april 2023 1 document

Uitnodiging Greenport Venlo 26 mei 2023 1 document

Art. 44-vragen VSP - Paaltje Nolensstraat 1 document

Uitnodiging thema-avond Josse de Voogd - vrijdag 26 mei 2023 1 document

035 2023 RIB Wijkanalyse 2022 1 document

032 2023 RIB Vervolgaanpak motie 'onderzoek mogelijkheden trapveldjes in iedere kern' 2 documenten

037 2023 RIB Aanpak extremisme en radicalisering 2023 - 2025 2 documenten

033 2023 RIB Nieuwbouw zwembad - projectvoortgang, financiën en verduurzaming 2 documenten

Beantwoording art. 44 vragen CDA - locatie Schutterij Sint Andreas Velden 1 document

031 2023 RIB Handreiking omgevingsdialoog voor initiatiefnemers 2 documenten

Art. 44 vragen VSP - Sporthal Gulick 1 document

Uitnodiging 1e werkbijeenkomst Omgevingsvisie 19 april 2023 3 documenten

e-zine "Participatie en lokaal bestuur" 1 document

Uitnodiging online raadsinformatiebijeenkomst Omnibuzz 19 april 2023 1 document

Art. 44 vragen EENLokaal VVD - Vluchtstrookkamikaze Venlo 1 document

Art. 44 vragen DENK - Antidiscriminatiebeleid 1 document

At. 44 vragen VSP - Europese Aanbestedingen 1 document

Art. 44-vragen D66 - Miljoenentekort OGVO Venlo 2 documenten

VNG Raadsledennieuwsbrief - maart 2023 1 document

Nieuws van Brightlands Campus Greenport Venlo 1 document

Beantwoording art.44-vragen VVD - Renovatie Rosarium 1 document

Art. 44-vragen VVD - Mislopen subsidies 1 document

Beantwoording art. 44 vragen CDA en GroenLinks - woningnood Arcen 1 document

Beantwoording art. 44 vragen DENK - Kwiek velden 1 document

RIB 2023-9 Uitvoeringsprogramma 2023 gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 4 documenten

Uitnodiging Economische Visie 2030 d.d. 19 april 2023 1 document

Uitnodiging themabijeenkomst Gemeenschapsaccommodaties 5 april 2023 3 documenten

Belastingoverzicht Limburgse gemeenten 2023 1 document

Nieuwsflits presidium 27 maart 2023 1 document

Uitnodiging werkbezoek Burgerbetrokkenheid (cie, Omgeving) vrijdag 7 april 2023 1 document

027 2023 RIB Plan van aanpak aanbevelingen rekenkameronderzoek Burgerinitiatieven 2 documenten

Save the date: Raadsrondrit Vrijetijdseconomie d.d. vrijdag 29 september 2023 1 document

Art.44-vragen D66 - Internationale studentenstad Venlo 1 document

Uitnodiging Raad op Zaterdag - online - 15 april - VNG & Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 1 document

Beantwoording art. 44 vragen D66 inz. donkere wolken boven de woningmarkt 1 document

Beantwoording art. 44 vragen EL inz. Hoe Agenda 22-proof zijn onze trottoirs 1 document

Art. 44 vragen EENLokaal en D66 - Puinhopen verkiezingsborden 1 document

GRV jaarverslag 2022 1 document

Uitnodiging werkbezoek Limburgs Museum - 22 maart 2023 2 documenten

Toezichtbrief beoordeling archief 1 document

Mededeling portefeuillehouder inzake stand van zaken Californië B.V., brief gedeputeerde Satijn van 14-3-2023 1 document

Save the date Informatiebijeenkomst MGR Sociaal Domein d.d. 8 of 12 juni 2023 2 documenten

Brief aan Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, 08-03-2023 inz. Spreiding Rijkswerkgelegenheid 2 documenten

Uitnodiging Themabijeenkomst VenloVerkeersVeilig! 1 document

2023-026 RIB Plan van aanpak middelen Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag 2 documenten

Art. 44 vragen VVD - Status Zonnepanelen De Hamar 1 document

GEWIJZIGDE LOCATIE: Themabijeenkomst Evenementenbeleid woensdag 22 maart 2023 1 document

Uitnodiging Werkbezoek Limburgs Museum woensdag 22 maart 2023 2 documenten

025 rv+rb Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026, Aanpakken! (behandeling raad april '23) 4 documenten

2023-030 RIB Pilot brede aanpak internationale werknemers 1 document

2023-017 RIB Jaarverslag Leerplicht-RMC schooljaar 2021-2022 2 documenten

2023-024 RIB Ontwerp bestemmingsplan Hal 5 en ontwerp besluit onttrekken wegen 7 documenten

2023-019 RIB Terugkoppeling Aandeelhoudersvergadering BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en BV Campus Vastgoed 1 document

2023-029 RIB Voortgangsrapportage Vastenavondkamp 2022 2 documenten

2023-020 RIB Woondeal Limburg 2 documenten

UITNODIGING Symposium kernenergie SMR 13 april 2023 1 document

Uitnodiging Werkbezoek Vastenavondkamp 17 maart 2023 3 documenten

Afkortingen programmacommissies in GemeenteOplossingen en Outlook 1 document

Brief Lokaal Retail Belang 1 document

Gratis online bijeenkomst voor raadsleden 'Participeren als raadslid' op donderdag 23 maart van 19.00 tot 20.30 uur 1 document

Reminder! RES Vooruit Dag 2023 1 document

MOTIE (gemeente Kerkrade): proces harmonisatie uitvoeringsprocessen BsGW 1 document

Art. 44-vragen GroenLinks - Woningnood in Arcen 1 document

Nieuwe directeur-bestuurder Stichting Akkoord!-PO 2 documenten

003 2023 RC Ontwerpbesluit tot de tweede wijziging van de gemeenschappelijke regeling ICT NML en tot het toetreden van de gemeente Leudal tot deze regeling 4 documenten

Online raadsinformatiebijeenkomst Omnibuzz 1 document

023 2023 RIB Ontwikkeling Enexis Holding N.V. 10 documenten

022 2023 RIB Rapportage over opvolging aanbevelingen rekenkameronderzoeken d.d. 6 februari 2023 2 documenten

027 2023 RIB Samenwerkingsovereenkomst doorontwikkeling Kloosterdorp Steyl 1 document

013 2023 RIB Voortgang energieke gebiedsverkenningen 1 document

Uitnodiging Themabijeenkomst Evenementenbeleid 22 maart 2023 1 document

VNG Raadsledennieuwsbrief - februari 2023 1 document

Uitnodiging bezoek huisvestingslocatie Zeewolde 1 document

Nieuwsflits presidium 27 februari 2023 1 document

Erasmus + subsidie voor onderwijsproject 1 document

Nieuwe datum werkbezoek Werkbezoek Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo 1 document

Uitnodiging Smart City Conferentie 4 maart a.s. 2 documenten

Dankbrief Moskee voor steun Turkije en Syrië na de aardbeving 2 documenten

Checklist Digitale Veiligheid voor raadsleden 1 document

Focusbrief Alzheimer Nederland gemeenten 2023 2 documenten

Gemeente Gulpen-Wittem: Motie M2303 van Breemen (Balans Gulpen-Wittem) c.s. inzake oproep aan de Provincie Limburg om het budget bodemtaken ter beschikking te stellen aan de regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) 1 document

Art. 44-vragen GroenLinks - Luchtkwaliteit 1 document

Uitnodiging Webinar voortgang RES NML voor Raadsleden op 2 en 7 maart 2023 1 document

Save the date: 20 september 2023 Werkbezoek Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo 1 document

Voortgangsnotitie Raden in Verzet Februari 2023 1 document

Beantwoording art. 44 vragen VSP inzake ANPR Camera's in Tegelen 1 document

Beantwoording art. 44 vragen VVD vragen inzake Openbaar groen Museumkwartier 1 document

Nieuwsbrief Brightlands Campus Greenport Venlo - 15 februari 2023 1 document

Webinar ActiZ Jeugd 20 en 27 maart 2023 3 documenten

Afwijzing energietoeslag en motie hieromtrent Thomashuis 2 documenten

Beantwoording art. 44 RvO vragen inzake BKR registratie 1 document

Mededeling portefeuillehouder inzake Californië B.V. 1 document

Art. 44-vragen CDA - locatie Schutterij Sint Andreas Velden 1 document

Save the date Limburgse Bestuurdersdag 22 november 2023 1 document

Art. 44-vragen PVV - Asielzoekers, vluchtelingen en statushouders 1 document

Beantwoording art. 44-vragen D66 - Extremisme en radicalisering in Venlo 1 document

VNG Lbr 23-005 Oproep bijdrage Giro555 Turkije en Syrië 1 document

012 RIB Raadsinformatiebrief betreffende uitvoering Venlo-fonds 2023 1 document

014 RIB Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen 2023 1 document

Beantwoording art. 44-vragen DENK - Keti Koti 1 document

RC 2023-1 Kaderbrief 2024 Veiligheidsregio Limburg-Noord 4 documenten

Art. 44 vragen VVD - Buitenbad Groot Venlo 1 document

Uitnodiging themabijeenkomst ‘Omgevingsprogramma Retail’ 8 maart 2023 1 document

Dag van het Bestuur in Leiden – 20 maart 2023 1 document

Gemeenteraad Utrecht - aangenomen motie 'werk niet mee aan greenwashing door Shell' 1 document

Management samenvatting tussenvoorziening Beschermd Wonen 2 documenten

Q-park - Herhaalde melding overlast parkeergarages. 1 document

Raadsbrief BsGW terugdringen proceskosten WOZ-bezwaar 1 document

Presentatie Informatiesessie gemeenschappelijke regelingen 1 document

Beantwoording art. 44 vragen CDA wetsvoorstel aanpassing 1 document

Beantwoording art. 44 vragen CDA - inlichtingenformulier fototool BsGW 1 document

016 - 2-23 RIB Start nieuw contract opnamevervangende behandeling en behandeling met verblijf jeugd 1 document

Online bijeenkomst over participatie en de rol van de raad, het ‘Relevante Gesprek' 1 document

RIB 2023-6 Voorschot energietoeslag 2023 1 document

Art. 44 vragen D66 - Donkere wolken boven de woningmarkt 1 document

Brief Project Harmonisatie_gemeenteraadsleden 4 documenten

Beantwoording art. 44 vragen VVD - Ontwikkeling Martinushof Tegelen 1 document

Informatiebrief raadsleden Kompas ActiZ Jeugd 2 documenten

Indeling programma's per commissie 1 document

VNG Raadsledennieuwsbrief - januari 1 document

Uitnodiging Webinar voortgang RES NML voor Raadsleden 1 document

Mail Alzheimer 3 documenten

Nieuwsflits presidium 25 januari 2023 1 document

Motie Groenlinks Participatiebeleid Omgevingswet 1 document

Extra communicatie startbijeenkomst Gezond & Actief d.d. 1 februari 2023 1 document

011 2023 RIB Ontwerpbestemmingsplan Zwembad Venlo 6 documenten

Nieuwsbrief 1 Geldzorgen januari 2023 2 documenten

Uitnodiging 18 maart 2023 - Handbal in Venlo 1 document

Art. 44-vragen DENK - Kwiek velden 1 document

Save the Date! RES Vooruit Dag 2023 1 document

Beantwoording art. 44 vragen GroenLinks - Fairtrade gemeente 1 document

003 2023 RIB Uitvoerings- en handhavingsbeleid VTH 2023-2026 Venlo en Uitvoeringsprogramma VTH 2023 3 documenten

Art. 44-vragen VVD - Openbaar groen Museumkwartier, Geveltuintjes en Fietsenstalling 1 document

Beantwoording art, 44-vragen DENK inzake Ontwikkelingen rondom islamitisch onderwijs en meldpunt 1 document

Startnotitie Financiën rekenkameronderzoek 1 document

RUD LN Raadsbijeenkomst 6 december 2022 VERSLAG herzien 1 document

Brief rekenkamer aan de raad over Incluzio-onderzoek 1 document

Initiatief gezamenlijk traject tot wijziging gemeenschappelijke regelingen en uitnodiging bijeenkomsten op 30 januari in Maasgouw en op 1 februari in Sittard 2 documenten

008 2023 RIB Aanbesteding verwerking huishoudelijk restafval en GFT door AfvalSamenwerking Limburg 1 document

Beantwoording art. 44 vagen D66 - Fietsenoverlast station Venlo 1 document

Vragen inzake Harmonisatie BsGw 1 document

Art. 44-vragen DENK - BKR Registratie 1 document

Nederlandse Vereniging van Raadsleden Raadsacademie Venlo: Samenwerking & Transparantie – 3 februari 2023 1 document

Art. 44-vragen VSP - ANPR Camera’s in Tegelen 1 document

Uitnodiging cursus Bomen in de openbare ruimte voor gemeenteraadsleden 1 document

Presentatie nieuwe Stadsdichter en Open Podium - 27 januari 2023 1 document

Concept Regionaal Beleidsplan Politie 2024 - 2027 2 documenten

Uitnodiging digitale informatiesessie Woondeal - 1 februari 2023 1 document

Onderzoeksagenda rekenkamer 2023 2 documenten

005 2023 RIB Motie Stadsdichter Venlo 1 document

007 2023 RIB Financiële compensatie bouwrechten Maasdal Velden 1 document

Uitnodiging rondje binnenstad 21 januari 2023 - Aanmelden via info@venlopartners.nl 1 document

Uitnodiging Themabijeenkomst Wet open overheid 1 februari 2023 1 document

Het nieuwe themadossier Energietransitie en klimaatadaptatie staat online 1 document

166 2022 RIB Voortgang uitvoering aanbevelingen rekenkamercommissie-onderzoek 1 document

160 2022 RIB Strategische dossiers hoofdinfrastructuur 1 document

128 2022 RIB Ontwerp bestemmingsplan Wozoco Leijgraaf Belfeld 6 documenten

Art. 44 vragen D66 - Extremisme en radicalisering in Venlo 1 document

Persbericht - Uitbreiding Brightlands AI Academy 1 document

Netwerkevent Sharepowerd.d. 9 februari bij het Waterschap Roermond 1 document

172-2022 RIB Aanpak problematiek bever 1 document

Nieuwsbrief Brightlands Campus Greenport Venlo - 6 januari 2023 1 document

Art. 44 vragen CDA - Wetsvoorstel aanpassing huisvestingswet 1 document

Uitnodiging themabijeenkomst Opvang Vluchtelingen 11 januari 23 1 document

Afschrift brief aan College van B&W van Horst aan de Maas inzake vergunningverlening Vida XL door gemeente Venlo 2 documenten

Terugblik op 2022 bij VanHarte in Venlo 1 document