Donald Fijnje

Naam: Donald Fijnje

Raadslid, Gemeenteraad
Fractievoorzitter, PVV
Commissielid commissie economie, Commissie Economie
donentil@protonmail.com

Algemeen

De afgelopen 4 jaren heeft de PVV met kritische blik de uitvoering gevolgd en een constructieve houding in de Raad aangenomen. Actief meedenken, zoals bij de totstandkoming van een alternatieve begroting 2019-2022 waar de voltallige oppositie samenwerkte, maar ook bij het gezamenlijke onderzoek inzake het voorgestelde desastreuze subsidiebeleid. Hoewel de PVV niet veel met subsidie heeft, acht ik het van belang ook hierin medewerking te verlenen omdat de voorgestelde plannen een negatieve impact zouden hebben op onze eigen cultuur. Wij zijn immers groot voorstander van het behoud van de eigen cultuur en de eigen regionale identiteit. De samenwerking beperkte zich niet alleen tot het gezamenlijk indienen van een alternatieve begroting en het leveren van een bijdrage aan een onderzoek, maar ook het gezamenlijk stellen van schriftelijke vragen, moties en amendementen. Kortom, ik sta niet aan de zijlijn maar draag actief/kritische bij aan een mooier en beter Venlo voor ons allen. En dit wil ik de komende periode voortzetten.

Wat zijn uw persoonlijke ambities/specialisaties als raadslid voor deze raadsperiode?  

Boze proteststemmers verdienen beter

 

Juist in tijden van groeiende onvrede en tweedeling is het zaak dat politici bezorgde inwoners de hand reiken. Dat ze aandacht vragen voor hun plannen die armoede terugdringt, betaalbaar wonen weer tot een recht maakt, mensen zonder spaargeld helpt met verduurzaming van hun huis, het leven in oude volkswijken net zo prettig maakt als in hippe twee-keer-modaal-verdieners-wijken. Dat ze wijken en gemeenschappen opzoeken waar het knaagt in plaats van gemakzuchtig weg te kijken. Daar hoort uiteraard bij dat je onomwonden uitspreekt dat een politiek van ophitsing en het zoeken van zondebokken voor maatschappelijke problemen niet deugt. Dat samenwerking met die partijen niet kan, mag en zal. Maar wie enkel partijen uitsluit zonder mensen in te sluiten vergroot het sentiment waar men tegen vecht. Dat is niet de weg. Afgehaakte Nederlanders verdienen beter.

Functie historie

Heden

  • Actieve functie Raadslid, Gemeenteraad
  • Actieve functie Fractievoorzitter, PVV
  • Actieve functie Commissielid commissie economie, Commissie Economie
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens