Jos Hoezen 

Naam: Jos Hoezen 

Raadslid, Gemeenteraad
Fractielid, CDA
Commissielid commissie omgeving, Commissie Omgeving
jgughoezen@hotmail.com

Algemeen

 Wie ben ik:

Jos Hoezen 70 jaar en al bijna 50 jaar gehuwd met mijn toeverlaat Annie.

Samen hebben wij een zoon ( Jos) en een dochter (Lenny) beide samenwonend met respectievelijk Liza en Marcel . Hierdoor kunnen wij genieten van onze kleinkinderen: Sepp-Cas-Nola.

Ik ben een geboren en getogen Belfeldenaar, hetgeen zeker duidelijk wordt wanneer de belangen van Belfeld politiek ter discussie staan. Dit betekent niet, dat ik het algemeen belang van groot Venlo hieraan ondergeschikt maak. Altijd maatschappelijk bezig geweest, zeker in Belfeld.

50 jaar zelfstandig slager/cateraar, examinator geweest in het slagersvakonderwijs SVO.

Raadslid Belfeld periode 82-86

Raadslid Venlo periode 2006-2010-  2018-2022   -    2022-……

 40 maal deelnemer carnavalsoptocht in Belfeld als “ faatse ”

Uit het bovengenoemde moge blijken dat ik graag deelneem aan het maatschappelijke, zeker binnen Belfeld. No nonsens is mijn motto om de belangen van Venlo met zijn inwoners te behartigen. Hierbij krijg ik begrip vanuit de ambtenarij, collega-raadsleden, en Venlonaren. Ik heb ervaren, dat het CDA de partij is waar ik mijn doelstelling als raadslid het beste kan vertegenwoordigen. Tevens hierbij meegewogen  mijn christelijke achtergrond.  De lokale politiek is mijn passie waarbij ik mij graag laat voeden door mijn stads/dorpsgenoten

 

Nevenfuncties

Onbezoldigd:

- 40 jaar bestuurder LOZO afd. Belfeld

- 30 jaar vicevoorzitter LOZO Belfeld

- Medeoprichter detailvereniging CPB (centrum promotion Belfeld)

- 15 jaar voorzitter CPB Belfeld. Medeoprichter “ Belfelds gratis huis aan huis weekblad (1981)

- Mede initiatiefnemer privatisering Belfeldse Kermis

- Ruim 20 jaar lid harmonie “ Kunst na arbeid” 

- Ruim 25 jaar lid “ broederschap St. Urbanus”. 

Prins carnaval 1981. 40 jaar lid c.v. “ De Belhamels” 

- Oprichter zing kwintet “ De clockfieldzingers”

- Medeorganisator diverse jubileumfeesten van verenigingen

Lid van werkgroep DOP (dorpsontwikkelingsplan)

 

Bezoldigd:

- ondersteuner in slagerij en catering

- verhuurder onroerend goed

 

 

Functie historie

Heden

  • Actieve functie Raadslid, Gemeenteraad
  • Actieve functie Fractielid, CDA
  • Actieve functie Commissielid commissie omgeving, Commissie Omgeving
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens