Lars Heuvelmans

Algemeen

Wie ben ik?

De van origine uit Venray afkomstige Lars Heuvelmans is een man van vele talenten.

 

Sinds 2008 woonde hij in Venlo samen, trouwde en stichtte een gezin, door een twist van het lot en de immense woningnood is hij sinds 2023 alleenstaande vader met een semi-nomadisch bestaan.

Na zijn opleiding tot docent geschiedenis werkte hij als schutter en gewondenverzorger bij het Korps Nationale Reserve van de Koninklijke Landmacht en gelijktijdig in een eigen onderneming als studiebegeleider en fotograaf. Daarnaast klom hij bij een klimpark op van instructeur tot Iocatie- en veiligheidsmanager. Ook was hij werkzaam als mentor in het voortgezet speciaal onderwijs. Momenteel is hij namens Forum voor Democratie raadslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Venlo. Daarnaast werkt hij aan de publicatie van een kinderboek.
In zijn vrije tijd vind je hem in de natuur met zijn herdershond, achter een piano of gitaar of in zijn atelier.

Waarom Forum voor Democratie?

Forum voor democratie staat pal voor vrijheid, zelfbeschikking en een onafhankelijk Nederland met een dienstbare overheid. Daar waar anderen via een scala aan machtsmiddelen en beïnvloedingsmechanismen de samenleving als een maakbaar geheel en een utopia in wording beschouwen, zien wij dat wijsheid en het mededogen reeds in de mens, samenleving en traditie aanwezig zijn. (En in het heden juist wordt belemmerd door het van machtswellust en ego doordrenkte etablissement.)  Wij krijgen ons mandaat van de burger, niet vanuit de valse arrogantie van ons intellect of verworven machtspositie.

Wat zijn uw persoonlijke ambities/specialisaties als raadslid voor deze raadsperiode?

Deze raadsperiode zal Lars zich met name focussen op de thema's veiligheid, onderwijs en burgerparticipatie. Echter zal hij een brede blik houden en heeft hij een sterke steunfractie zodat ook alle andere thema's onder de aandacht van Forum voor Democratie zijn. 

Neemt u gerust contact op bij suggesties of vragen!

Nevenfuncties

Thurs-Edu, eigenaar, Studiebegeleiding, vorming en onderwijs (bezoldigd)

 

 stichting ondersteuning gemeenteraadsfractie FVD Venlo, Secretaris, (onbezoldigd)

 

 Forum voor Democratie, Hoofdcoördinator Events & Campagne Limburg, (onbezoldigd)

Functie historie

Heden

  • Actieve functie Raadslid, Gemeenteraad
  • Actieve functie Fractievoorzitter, Forum voor Democratie
  • Actieve functie Commissielid, Commissie Omgeving
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens