Leon van den Beucken

Naam: Leon van den Beucken

Raadslid, Gemeenteraad
Fractielid, EENLokaal
Commissielid commissie omgeving, Commissie Omgeving
beucken.colbers@ziggo.nl

Algemeen

Leon van den Beucken (1970, Belfeld) is gehuwd en vader van drie kinderen. In 2011 werd hij door EENLokaal gevraagd om actief mee te gaan doen, naar aanleiding van enkele burgerinitiatieven. In het dagelijks leven is Leon werkzaam bij een logistiek bedrijf op het veilingterrein. Verder is hij ook in de provincie politiek actief voor Lokaal-Limburg. Voor hem is het belangrijk dat Venlo een aantrekkelijke gemeente blijft voor het bedrijfsleven. Maar dat kan niet ongebreideld ten koste gaan van de leefbaarheid. Er moet gestreefd worden naar evenwicht tussen enerzijds drukte, werk en industrie en anderzijds rust, ruimte en natuur. De nadruk moet bovenal op onze inwoners liggen, initiatieven van onderop moeten door de gemeente gastvrijer worden ontvangen en begeleid. Een hechte en zorgzame gemeenschap, veiligheid, cultuur en genoeg kwalitatief goede voorzieningen, dat is iets waar het lokale raadslid voor wil gaan. De energietransitie is noodzakelijk, maar moet wel gedragen, zorgvuldig, geloofwaardig en sociaal zijn.

 

Nevenfuncties

• Logistiek-, administratief- en kwaliteitsmedewerker Hansen Logistics (betaald)

• Burger commissielid (vooralsnog één Cie. Mobiliteit en Duurzaamheid, incidenteel Cultuur en Sport) Provinciale Staten (betaald)

• Voorzitter Stichting Recreatief Belfeld (niet betaald)

• Voorzitter lokale oudercommissie gastouderbureau ViaViela (niet betaald)

• Penningmeester stichting ‘t Superweike Belfeld (niet betaald)

 

Functie historie

Heden

  • Actieve functie Raadslid, Gemeenteraad
  • Actieve functie Fractielid, EENLokaal
  • Actieve functie Commissielid commissie omgeving, Commissie Omgeving
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens