Marc Vervuurt

Naam: Marc Vervuurt

Raadslid, Gemeenteraad
Fractielid, D66
Commissielid, Commissie Economie
marcvervuurt@gmail.com

Algemeen

Mijn naam is Marc Vervuurt. Hoewel ik in 1993 geboren ben in Roermond, ben ik opgegeroeid in Venlo-Zuid. Na het behalen van mijn VWO-diploma aan het College Den Hulster ben ik na studies aan de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit van Maastricht in 2019 begonnen aan een promotietraject in het Radboudumc in Nijmegen. Mijn onderzoek gaat over het verbeteren van de diagnostiek van patiënten met verschillende vormen van dementie en wordt in 2024 afgerond. Na mijn promotieonderzoek heb ik een carrière switch gemaakt en ben ik in 2024 in dienst getreden als adviseur op de afdeling Strategie bij het Waterschap Limburg.

Mijn interesse in de politiek werd gewekt in 2016, waarna ik na enige omzwervingen in 2017 lid werd van D66. D66 staat voor mij voor kansengelijkheid: ik vind het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om zichzelf op welke manier dan ook te ontwikkelen. Iedereen moet de kans krijgen om het leven te leiden dat men wil, op welke manier men dat wil. Ongeacht je etniciteit, seksualiteit of identiteit; iedereen is gelijk en moet dezelfde kansen krijgen.

In Venlo houd ik me vooral bezig met financiën en bestuur, maar ook met andere onderwerpen die ik persoonlijk belangrijk vind, zoals (hoger) onderwijs, cultuur en diversiteit.

Nevenfuncties

  • Strategisch adviseur Waterschap Limburg (bezoldigd)
  • Penningmeester Stichting Fractieondersteuning D66 Venlo (onbezoldigd)
  • Algemeen bestuurslid D66 Limburg (onbezoldigd)
  • Algemeen bestuurslid Doesborgh Society (onbezoldigd)

Functie historie

Heden

  • Actieve functie Raadslid, Gemeenteraad
  • Actieve functie Fractielid, D66
  • Actieve functie Commissielid, Commissie Economie
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens