Mohamed Addarrazi

Naam: Mohamed Addarrazi

Raadslid, Gemeenteraad
Fractielid, PvdA
Commissielid commissie sociaal, Commissie Sociaal
m.addarrazi@kpnplanet.nl

Algemeen

Mijn naam is Mohamed Addarrazi, gehuwd en vader van twee kinderen. Mijn roots zijn afkomstig uit  Marokko, maar voel me een echte Venlonaar. Al op jonge leeftijd ben ik betrokken binnen het sociaal maatschappelijk domein en heb altijd een bijdrage geleverd aan onze mooie Venlo. 

Afgelopen jaren heb ik me als raadslid hard gemaakt voor onze jongeren, kwetsbare inwoners, armoedebeleid en nog meer zaken binnen het sociaal domein.

Ik ben heel trots op wat we als fractie hebben kunnen betekenen afgelopen jaren en in het bijzonder het indienen van het enige initiatiefvoorstel in deze periode.

Thema van het voorstel betrof jongeren en schuldenvrij zijn. Met het voorstel is een nieuw streven gelanceerd.

Daarnaast ben ik ook trots dat we als fractie het begrip “menselijke maat” hebben geïnitieerd en hebben kunnen bereiken dat er verandering gaande is binnen de ambtelijke organisatie.

 

Ik heb een persoonlijkheid waarmee ik mensen kan motiveren en binden voor een gemeenschappelijk doel. Ik ben creatief en neem graag het initiatief om het beoogde doel te bereiken.

Door mijn betrokkenheid binnen de Venlose samenleving heb ik een enorm netwerk opgebouwd en veel kennis opgedaan op diverse terreinen: zorg en welzijn, arbeid, onderwijs en veiligheid.

 

 

 

Nevenfuncties

teamleider Incluzio (bezoldigd)

Functie historie

Heden

  • Actieve functie Raadslid, Gemeenteraad
  • Actieve functie Fractielid, PvdA
  • Actieve functie Commissielid commissie sociaal, Commissie Sociaal
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens