Monique Billekens-Dorssers

Naam: Monique Billekens-Dorssers

Raadslid, Gemeenteraad
Fractielid, D66
Commissielid commissie sociaal, Commissie Sociaal
Commissielid, Werkgeverscommissie

Algemeen

 Portefeuilles:

Jeugdzorg, participatie,  gezondheid,  zorg & veiligheid,  sociale zaken, werkgelegenheid, armoedebestrijding, economie en binnenstad. 

Nevenfuncties

Zelfstandig ondernemer (bezoldigd)

Lid klachtencommissie medewerkers van de Zorggroep (bezoldigd)

Lid van de kookgroep van Hospice & verblijfhuis het Plattelandshoés in Panningen (onbezoldigd)

Functie historie

Heden

  • Actieve functie Raadslid, Gemeenteraad
  • Actieve functie Fractielid, D66
  • Actieve functie Commissielid commissie sociaal, Commissie Sociaal
  • Actieve functie Commissielid, Werkgeverscommissie
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens