Monique Billekens-Dorssers

Naam: Monique Billekens-Dorssers

Commissielid, Werkgeverscommissie
Commissielid, Commissie Sociaal
Raadslid, Gemeenteraad
Fractielid, D66
monique.billekens@d66venlo.nl
Werkgeverscommissie Commissielid Bekijk pagina

Algemeen

 Mijn naam is Monique Billekens-Dorssers, ik ben geboren en getogen in Venlo. Na de 1e 12 jaar van mijn leven op de Parade te hebben gewoond, en van 1990 tot 1998 in Zuid-Limburg, ben ik  inmiddels alweer 24 jaar woonachtig in ut Ven, samen met mijn echtgenoot. Wij hebben 3 kinderen en 1 kleinkind.  

Vanaf 2016 ben ik lid van D66 vooral omdat de basis ‘laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ helemaal aansluit, hoe als ik als persoon naar onze maatschappij en stad kijk. Sinds maart 2022 ben ik lid van de Gemeenteraad  voor D66 Venlo. Ik ervaar het als een eer dat ik namens zoveel inwoners van Venlo de komende 4 jaar mag meewerken binnen onze mooie stad. 

Ik wil graag mijn opgedane kennis en ervaring inbrengen binnen de Gemeente Venlo. Dit op een aantal specifieke thema’s vanuit de basis het gedachtegoed  van positieve gezondheid.

“Positieve gezondheid kijkt naar het lichamelijk, psychisch en spiritueel functioneren, als ook naar de kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren.”  Als je dit legt naar de basis van D66 ‘laat iedereen vrij, maar niemand vallen’ is er maximaal verbinding. 

Mijn ervaring en expertise hebben alles te maken met een deel van de onderwerpen binnen het Sociaal Domein. De rode draad binnen mijn loopbaan de afgelopen 24 jaar, heeft alles te maken met (arbeids)participatie en gezondheid en alle zaken die hier rechtstreeks van invloed op zijn. Integraal denken en handelen is bij deze onderwerpen cruciaal.

Voor Venlo zie ik veel kansen. We moeten met elkaar lef hebben anders te denken en te doen. Niet altijd blijven vasthouden aan bestaande patronen of werkend vanuit “zo hebben we het altijd gedaan”.  Maximaal de verbinding maken met de praktijk, daar liggen de oplossingen. Denk niet voor een ander maar neem elkaar mee. Dit alles voor het algemeen belang.

 Portefeuilles:

Jeugdzorg, participatie,  gezondheid,  zorg & veiligheid,  sociale zaken, werkgelegenheid, armoedebestrijding, economie en binnenstad. 

Nevenfuncties

Zelfstandig ondernemer (bezoldigd)

Lid klachtencommissie medewerkers van de Zorggroep (bezoldigd)

Lid van de kookgroep van Hospice & verblijfhuis het Plattelandshoés in Panningen (onbezoldigd)

Functie historie

Heden

  • Actieve functie Commissielid, Werkgeverscommissie
  • Actieve functie Commissielid, Commissie Sociaal
  • Actieve functie Raadslid, Gemeenteraad
  • Actieve functie Fractielid, D66
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens