Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Oordeelsvorming commissie Economie, 12 april 2023 19:00:00

Algemene vergader informatie

Datum:
12 apr. 2023, 19:00
Locatie:
Stadhuis Raadzaal

Algemene vergaderstukken (3)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Stadhuis Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:12 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:05:13 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:15 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:07 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:34:35 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Portefeuillehouder: wethouder Frans Schatorjé

   Wat ligt voor?
  De acht Noord-Limburgse gemeenten werken als regio samen om hun gezamenlijke ambitie in de praktijk te brengen. Het belangrijkste doel is om van Noord-Limburg de Gezondste Regio te maken. In maart jl. is de raad gevraagd om in te stemmen met financiering van de projecten uit de 4e enveloppe. De raad wordt nu voorgesteld om € 103.000,- beschikbaar te stellen voor de activiteiten in 2023 van Stichting “Wat Kies Jij?”. De stichting wil als platform inwoners in Noord-Limburg inspireren, informeren en activeren over het maken van gezonde keuzes (www.r-l.nl). Het budget is nodig om de activiteiten uit te kunnen voeren van het regionale uitvoeringsprogramma Noord-Limburg van dit jaar. Alle acht gemeenten dragen bij, € 1,- per inwoner, incidenteel voor 2023.

  Waarom?
  Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw en regionaal uitvoeringsprogramma Noord-Limburg en een convenant voor de periode 2024-2027. Rond het najaar wordt nog een 5e enveloppe (en daarmee laatste ronde) verwacht. Om te voldoen aan de afspraken uit de huidige regiodeal van 2019 heeft het rijk de aanwezigheid van een Quattro-helix-organisatie verplicht gesteld. Dat betekent dat de overheid, ondernemers, onderwijs en omgeving (inwoners) in het samenwerkingsverband vertegenwoordigd zijn. De Stichting “Wat kies jij?” is het platform voor de inwoners van Noord-Limburg en vertegenwoordigt daarmee de omgeving.

  Vervolg
  Bij de begroting wordt de afweging gemaakt over structurele financiering van de stichting. Bij de voorbereiding van het nieuwe regionaal uitvoeringsprogramma kan deze rol desgewenst worden heroverwogen.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:08 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen