Moties

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2022

Motie Voorkomen is beter dan genezen (mondzorg) 1 document

Motie flankerende lokaal maatwerk gladheidsbestrijding ten behoeve van onze kwetsbare medemensen 1 document

Inclusieve stad, Diverse straatnamen 4 documenten

0-fase Onderzoek jongeren en middelengebruik 3 documenten

Topsport subsidie 4 documenten

Motie Erkenning stadsdichter 1 document

Mp Motie PVV Blerick is Blerick 1 document

Mm Motie CDA zwemmen onder schooltijd 1 document

Ml Motie PvdA Gelijke stagevergoeding mbo-hbo-wo 1 document

Mk Motie EENLokaal Menstruatiearmoede 1 document

Mb Motie D66 - EENLokaal Actieve grondpolitiek als stimulans 1 document

Mc Motie D66 Groenblauwe schoolpleinen 1 document

Samenwerken aan een schone stad 1 document

Unaniem aangenomen motie "Motie G-debat uitvoeren" 1 document

Zuinig met kostbaar regenwater 1 document

OV Bereikbaarheid 4 documenten

Aanpassing beleid afstand ventwagens bij schoolterreinen 3 documenten

Breng energie armoede in beeld 7 documenten

50-gezinnenaanpak 2 documenten

Kinderburgemeester 4 documenten

“Herijking subsidies" 4 documenten

“Jeugdeducatiefonds” bij raadsvoorstel 66, Programmabegroting 2022-2025 3 documenten

Kadernota 2023 Coördinator Diversiteit 2 documenten

Onderzoek mogelijkheid trapveldjes in iedere kern 3 documenten