Moties

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Unaniem aangenomen motie RV 96 div partijen - Aanbevelingen opvolgen 1 document

Unaniem aangenomen motie RV 85 div partijen - Subsidieplafond 1 document

Aangenomen motie RV 2023-94 div partijen - Monitoring wijziging huisvestingsverordening Venlo-centrum 1 document

Aangenomen motie bij RV2023-075: Samen gezellig. 1 document

Unaniem aangenomen motie vreemd aan de orde van de dag - SV Velden 1 document

Unaniem aangenomen motie - Bibliotheekvisie 1 document

Unaniem aangenomen motie - Gevolgen herijking subsidiestelsel 1 document

Aangenomen motie - Geen zonnevelden 1 document

Aangenomen motie - Venlo Studentenstad Programmabegroting 2024-2027 1 document

Aangenomen motie - Welcome Center 1 document

Aangenomen motie - Investeer in techniek 1 document

Aangenomen motie Omgevingsprogramma Retail RC 2023-008 1 document

Unaniem aangenomen motie bij RV 67 EENLokaal en CDA - Klein maar Groots 1 document

Aangenomen motie horende bij RV 48: Vertrouwen werkt. 1 document

Aangenomen Motie (vreemd): een fijne, groene en veilige straat 1 document

Aangenomen motie bij RV 2023-045: Onderzoek gemeentelijk energiebedrijf 1 document

Aangenomen motie vreemd aan de orde van de dag: Alle kleuren van de regenboog 1 document

Aangenomen motie bij RV35: Publieke marktpartijen. 1 document

Aangenomen motie RV38: Diversiteitsbudget 1 document

Unaniem aangenomen motie RV38: Aanpak revitalisering centrum Belfeld 1 document

Unaniem aangenomen motie RV38: Meer kansen benutten langs de Maas 1 document

Unaniem aangenomen motie RV38 Sociale raadslieden: een noodzaak! 1 document

Unaniem aangenomen motie RV38: Anjerveldje Rosarium 1 document

Trapveldje Annakamp 1 document

Motie Groenlinks Participatiebeleid Omgevingswet 1 document

RV 29 Motie Aanvulling beleidskader burgerbetrokkenheid 1 document

RV 29 Motie Samen sterker de toekomst in 1 document

RV27 Zonnepanelenproject particuliere daken 1 document

Toegankelijke gemeente-informatie voor iedereen 1 document