Afgehandeld

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

Veur Groeët Venlo - Art. 44 vragen Reconstructie Groenveldsingel 3 documenten

DENK Situatie Alberingk Thijmstraat 2 documenten

Art 44-vragen Veur Groeët Venlo - Promotie Venlo en Noord-Limburg 2 documenten

Veur Groeët Venlo - Laadpalen in Venlo 30-11-23 1 document

Art. 44 vragen Veur Groeët Venlo - Laarbroeck 1 document

Artikel 44 vragen Veur Groeët Venlo - Grondexpl.mij. Californië 30-11-23 2 documenten

Artikel 44 vragen Veur Groeët Venlo - Zero Emissie Zone 2 documenten

EENLokaal - gevaarlijke verkeerssituatie Pontianusstraat 2 documenten

VSP - Uitvoering huishoudelijke hulp WMO 2 documenten

Art 44 vragen Veur Groeët Venlo - Verkeersslachtoffers 2 documenten

Art. 44 vragen PVV - Opening daklozen opvang zonder de benodigde vergunningen 2 documenten

EENLokaal - Energielandschap gemeente Venlo 2 documenten

Art. 44 vragen GroenLinks - Hittelabels 2 documenten

PVV - Arabische Taaleis Gemeentelijke vacatures 3 documenten

Art 44 vragen Veur Groeët Venlo - Museumkwartier, vragen deel 5 6 documenten

Fractie Bastiaans - Reconstructie Groenveldsingel 2 documenten

Art. 44 vragen DENK - Energietoeslag 2023 2 documenten

Art 44 vragen EenLokaal - Glasvezelaanleg te Venlo 2 documenten

Art 44 vragen PVV - Antisemitisme in Venlo 2 documenten

Art. 44 vragen PVV - Tekort studentenwoningen 2 documenten

Art 44 vragen Veur Groeët Venlo - Ontwikkeling Binnenstad 2 documenten

Art 44 vragen Veur Groeët Venlo - Milieubelastende stroomvoorziening 2 documenten

EENLokaal - Parkeren Blerick 2 documenten

VSP - Joodse Begraafplaatsen 2 documenten

Art. 44 vragen PVV - Dakloze arbeidsmigranten 2 documenten

EENLokaal - Golfbaan 3 documenten

PVV - Voorgenomen opvang daklozen Boekend 2 documenten

PVV - Geplande flexwoningen 2 documenten

PVV - Brandveiligheid Zonnepanelen 3 documenten

PVV - Schadeloosstelling huurders 2 documenten

Fractie Bastiaans - Milieubelastende stroomvoorziening 2 documenten

Fractie Bastiaans - Museumkwartier 30-08-2023 7 documenten

GroenLinks, EenLokaal, PvdA - Zero-emissiezone 3 documenten

EENLokaal - Vermijden landbouwverkeer kern Hout-Blerick 2 documenten

Fractie Bastiaans - Jump Town Venlo Boekend 2 documenten

D66 - Collegegeld Oekraïense studenten 2 documenten

EENLokaal - Verkoop gronden voor logistieke hallen 2 documenten

CDA + PvdA - Onderkomen Wensambulance 2 documenten

GroenLinks - Meedenken in digitale communicatie in het sociaal domein 2 documenten

Fractie Bastiaans - Manegeweg 5 Venlo 2 documenten

Fractie Bastiaans - Aanleg 2-richtingen fietspad Tegelseweg 3 documenten

DENK - Afvalinzameling GFT 2 documenten

Fractie Bastiaans - Afvalinzameling grondgebonden woningen 2 documenten

VVD - Verkeersveiligheid gemeente Venlo samenwerking met bewoners 2 documenten

PVV - ontbreken van officiële naam van het stadsdeel “Blerick” 2 documenten

PVV - Boete terug leveren zonnepanelen 2 documenten

PVV- Elektriciteit huisje 3 Decembersingel 2 documenten

EENLokaal - Zorgen Kindervakantiewerk Steyl 2 documenten

Fractie Bastiaans - Studentenkamers, stand van zaken 2 documenten

EENLokaal - Help! De Snelle Sprong Verzuipt 2 documenten

EENLokaal - Schuilkelder Venlo-Noord 2 documenten

CDA - Sloop ’t Peske Tegelen 2 documenten

GroenLinks - Medische zorg dak- en thuislozen in Venlo 3 documenten

Fractie Bastiaans - Milieubelastende stroomvoorziening 2 documenten

Fractie Bastiaans - Reconstructie Groenveldsingel 2 documenten

CDA - OGVO onderwijsaanbod vs locaties 2 documenten

PVV- Windmolenpark Greenport Venlo 2 documenten

VSP - Jongerenwerk Tigers in Witte Kerk in Venlo 4 documenten

Fractie Bastiaans - Adequaat optreden Claessen Tankcleaning 2 documenten

Fractie Bastiaans - Live uitzending Viva Classic Live 3 documenten

PVV - Voorgenomen opvang daklozen 3 documenten

GroenLinks en EENLokaal Delta-Rijn-Corridor 2 documenten

Fractie Bastiaans - Museumkwartier 6 documenten

Fractie Bastiaans - Visit Noord-Limburg 2 documenten

EENLokaal - Volksgezondheid en habitat nav lozingen giftige stoffen 5 documenten

GroenLinks - Lozing kankerverwekkende stoffen in de maas 5 documenten

PvdA - Vragen rond de Volksgezondheid inzake een artikel over een Venloos tank cleaning bedrijf 5 documenten

D66 - Claessen Tankcleaning 5 documenten

VVD - Handhaving Claessen Tank-cleaning 5 documenten

PVV - Trottoir 2 documenten

PVV + VVD Onderkomen Venlose Reddingsbrigade 2 documenten

GroenLinks - Gronddeal Californië BV 2 documenten

PVV - Hondenbelasting/BsGW 3 documenten

PVV - Afvaldumping 2 documenten

EENLokaal - inzameling restafval n.a.v. RIB 72 6 documenten

DENK - Afvalinzameling 2 documenten

Fractie Bastiaans - Delta Rhine Corridor 2 documenten

VVD - Dijkverlaging Laerbroeck 2 documenten

CDA - Bezorgdheid over zonnepanelenkassen Velden 3 documenten

VSP - Europese Aanbestedingen 2 documenten

CDA - Opkoopregeling stikstof provincie Limburg 11 mei 2023 2 documenten

PVV - Gevaarlijke situatie geparkeerde wagens Belfeld 2 documenten

Fractie Bastiaans - Beverbeheersplan en plan van aanpak Berenklauw 2 documenten

PVV - Maaiwerkzaamheden 2 documenten

PVV - Gevaarlijke situaties 2 documenten

EENLokaal en VVD - Vluchtstrookkamikaze Venlo 3 documenten

CDA - Confidence Twende Velden 2 documenten

PvdA - Amateurverenigingen Sport 2 documenten

PvdA - Amateurverenigingen Cultuur 2 documenten

VVD - Blijvende overlast bevers 2 documenten

VVD - Aanvullende vragen herinrichting Museumkwartier 4 documenten

PvdA - Schrap wachttijd bij aanvragen uitkering jongeren 2 documenten

VVD - Mislopen subsidies 2 documenten

VVD - Beschieting Hazenkamp Blerick 27 april 2023 2 documenten

VSP - Sporthal Gulick 2 documenten

VSP - Paaltje Nolensstraat 2 documenten

VVD - Buitenbad Groot Venlo 2 documenten

D66 - Miljoenentekort OGVO Venlo 3 documenten

DENK - Antidiscriminatiebeleid 2 documenten

EENLokaal en D66 - Puinhopen verkiezingsborden 2 documenten

D66 - Internationale studentenstad Venlo 2 documenten

VVD - Status Zonnepanelen De Hamar 2 documenten

PVV - Asielzoekers, vluchtelingen en statushouders 2 documenten

GroenLinks - Luchtkwaliteit 2 documenten

CDA - Locatie Schutterij Sint Andreas Velden 2 documenten

VVD - Rosarium renovatie 2 documenten

GroenLinks - Woningnood in Arcen 2 documenten

DENK - Kwiek velden 2 documenten

D66 - Donkere wolken boven de woningmarkt 2 documenten

EENLokaal - Hoe agenda-22 proof zijn onze trottoirs? 2 documenten

VSP - ANPR Camera’s in Tegelen 2 documenten

VVD - Openbaar groen Museumkwartier, Geveltuintjes en Fietsenstalling 2 documenten

DENK - BKR Registratie 2 documenten

D66 - Extremisme en radicalisering in Venlo 2 documenten

Art. 44 vragen DENK - Keti Koti 2 documenten

VVD - Ontwikkeling Martinushof te Tegelen 2 documenten

CDA - inlichtingenformulier fototool BSGW 2 documenten

CDA - Wetsvoorstel aanpassing huisvestingswet 2 documenten

D66 - Foutgeparkeerde fietsen en brom_snorfietsen station Venlo 2 documenten