Afgehandeld

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2023

PVV - Schadeloosstelling huurders 2 documenten

Fractie Bastiaans - Museumkwartier 30-08-2023 7 documenten

GroenLinks, EenLokaal, PvdA - Zero-emissiezone 3 documenten

D66 - Collegegeld Oekraïense studenten 2 documenten

CDA + PvdA - Onderkomen Wensambulance 2 documenten

GroenLinks - Meedenken in digitale communicatie in het sociaal domein 2 documenten

Fractie Bastiaans - Manegeweg 5 Venlo 2 documenten

Fractie Bastiaans - Aanleg 2-richtingen fietspad Tegelseweg 3 documenten

DENK - Afvalinzameling GFT 2 documenten

Fractie Bastiaans - Afvalinzameling grondgebonden woningen 2 documenten

VVD - Verkeersveiligheid gemeente Venlo samenwerking met bewoners 2 documenten

PVV - Boete terug leveren zonnepanelen 2 documenten

EENLokaal - Zorgen Kindervakantiewerk Steyl 2 documenten

Fractie Bastiaans - Studentenkamers, stand van zaken 2 documenten

EENLokaal - Help! De Snelle Sprong Verzuipt 2 documenten

EENLokaal - Schuilkelder Venlo-Noord 2 documenten

CDA - Sloop ’t Peske Tegelen 2 documenten

GroenLinks - Medische zorg dak- en thuislozen in Venlo 3 documenten

Fractie Bastiaans - Reconstructie Groenveldsingel 2 documenten

VSP - Jongerenwerk Tigers in Witte Kerk in Venlo 4 documenten

Fractie Bastiaans - Adequaat optreden Claessen Tankcleaning 2 documenten

Fractie Bastiaans - Live uitzending Viva Classic Live 3 documenten

PVV - Voorgenomen opvang daklozen 3 documenten

GroenLinks en EENLokaal Delta-Rijn-Corridor 2 documenten

Fractie Bastiaans - Museumkwartier 6 documenten

Fractie Bastiaans - Visit Noord-Limburg 2 documenten

EENLokaal - Volksgezondheid en habitat nav lozingen giftige stoffen 5 documenten

GroenLinks - Lozing kankerverwekkende stoffen in de maas 5 documenten

PvdA - Vragen rond de Volksgezondheid inzake een artikel over een Venloos tank cleaning bedrijf 5 documenten

D66 - Claessen Tankcleaning 5 documenten

VVD - Handhaving Claessen Tank-cleaning 5 documenten