Programma Circulaire en duurzame hoofdstad

Algemeen

De hoofdopgave van het programma circulaire en duurzame hoofdstad is een toekomstbestendige gemeente Venlo die de kansen benut in de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Naast de klimaatopgave is door mondiale spanningen de toekomstbestendigheid van energie en grondstoffen een prioritair dossier in Venlo omdat hiervan effecten kunnen uitgaan in de realisatie van alle programmaopgaven. De opgave staat nauw in verbinding met de opgaven in andere programma’s en de opgave van het programma komt voort uit internationale akkoorden (o.a. Klimaatakkoord Parijs). De nationale ambitie is fors en is nog verder aangescherpt door het kabinetsakkoord 2022 waarbij naast inhoudelijke ambities ook omvangrijke financiële middelen (klimaatfonds) beschikbaar komen. Het belang van programma neemt in 2022 (en daarna) verder toe door de huidige mondiale spanningen met als effect toegenomen energieprijzen, leveringsonzekerheden en toegenomen grondstoffenprijzen met ook impact op primaire levensbehoeften.

Schema Circulaire en duurzame hoofdstad

Relevante ontwikkelingen

Energietransitie

Verduurzaming Vastgoed

Klimaatadaptatie

Contactmogelijkheden

Vindt u dat er informatie ontbreekt in dit overzicht of heeft u een vraag? U kunt contact opnemen met de griffie via raadsgriffie@venlo.nl.

Agendapunten (0)

Geen agendapunten

Documenten (1)

Nieuws (0)

Geen nieuwsberichten