Dossier Jeugd(zorg)

Raadsinformatiebrieven

  • RIB 096-2022: Toezegging Regionaal beleidsplan Jeugd 2022.
  • RIB 095-2022: Uitvoeringsprogramma Regionaal Beleidsplan Jeugd 2022.
  • RIB 110-2021: Ontwikkelingen gecertificeerde instellingen voorjeugdbescherming en jeugdreclassering Limburg.
  • RIB 101-2021: Additionele middelen jeugdzorg 2021.
  • RIB 95-2021: Voortgangsrapportage kansendossiers maatschappelijk domein.
  • RIB 102-2020: Kansendossiers sociaal domein.
  • RIB 147-2019: Kamerbrief over jeugdhulp van 7 november 2019.

Overige documenten

Contactmogelijkheden

Vindt u dat er informatie ontbreekt in dit overzicht of heeft u een vraag? U kunt contact opnemen met de griffie via raadsgriffie@venlo.nl.

Agendapunten (0)

Geen agendapunten

Documenten (0)

Geen documenten

Nieuws (0)

Geen nieuwsberichten