Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Oordeelsvormende raadsbijeenkomst, 15 juni 2022 19:00:00

Algemene vergader informatie

Debat tussen de diverse fracties, uitwisselen en doorvragen van argumenten met als doel om tot een goede weging te komen van voor- en nadelen van het betreffende voorstel of onderwerp.

De vergadering is terug te luisteren via: 
https://venlo.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/1001203/Oordeelsvormende%20Raad%2015-06-2022

Datum:
15 jun. 2022, 19:00
Locatie:
Stadhuis Parterre

Algemene vergaderstukken (3)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Sessie 1

Stadhuis Raadzaal
sluiten
 • 1

  Circulaire en duurzame hoofdstad

 • 2

  Leefbaar Venlo

 • Portefeuillehouder: Tom Verhaegh
  Sessievoorzitter: Stefan Hugues

  Voorstel:
  1.    De raad wordt gevraagd tot vaststelling over te gaan van het grondexploitatiecomplex ‘Venrayseweg 111 - aanleg persriool’, met het oog op de planontwikkeling van de locatie aan de Venrayseweg 111 voor het tijdelijk huisvesten van internationale werknemers.

  2.    De raad wordt gevraagd een krediet van € 1.255.000,= beschikbaar stellen, welk volledig wordt gedekt door een exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar.

  Aanleiding:
  Er is een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning betreft het tijdelijk bouwen van 200 woonunits op basis van “short-stay” voor maximaal 800 internationale werknemers op de Venrayseweg 111 (2022-1601). Het is hiervoor noodzakelijk dat er een persriool wordt aangelegd om rioolwater af te voeren. Dit valt onder de zorgplicht van de gemeente. De aanleg is geborgd op basis van een gesloten anterieure overeenkomst, waarin afspraken tussen een gemeente en een particuliere partij over het ontwikkelen (bebouwen) van een bepaald perceel worden vastgelegd. In deze overeenkomst zijn ook de financiële verplichtingen vastgelegd.
  Het benodigde krediet dient, op basis van de algemene begrotingsregels en het Besluit Beheer en Verantwoording, door de raad beschikbaar te worden gesteld voordat een grondexploitatie kan worden uitgevoerd en financiële verplichtingen kunnen worden aangegaan. De Raad heeft het budgetrecht (toestemming van de raad is nodig om bovenstaand plan uit te kunnen voeren).

  Beoogd effect:
  Als de gemeenteraad het krediet beschikbaar stelt kunnen financiële verplichtingen worden aangegaan ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst waarna de gemeente tot ontwerp, aanbesteding en realisatie van het persriool over kan gaan.

  Financiën
  De grondexploitatiekosten voor de voorgestelde planontwikkeling worden gedekt door de exploitatiebijdrage van de ontwikkelaar. Dat zijn in dit geval de realisatiekosten van de aanleg van een persriool vanaf de bouwlocatie aan de Venrayseweg tot aan Celsiusweg.

 • 3

  Centrumstad Venlo

Deelvergaderingen

Overzicht Volgende

Sessie 2

Stadhuis Parterre
sluiten
 • 1

  Gezond & Actief Venlo

 • 2

  Welvarend Venlo

 • 3

  Bedrijfsvoering

Deelvergaderingen

Vorige Overzicht

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen