Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Algemene vergader informatie

Debat tussen de diverse fracties, uitwisselen en doorvragen van argumenten met als doel om tot een goede weging te komen van voor- en nadelen van het betreffende voorstel of onderwerp.

De vergadering is terug te luisteren via: 
https://venlo.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/1001203/Oordeelsvormende%20Raad%2015-06-2022

Datum:
15 jun. 2022, 19:00
Locatie:
Stadhuis Parterre

Algemene vergaderstukken (3)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Sessie 1

Stadhuis Raadzaal
sluiten
 • 1

  Circulaire en duurzame hoofdstad

 • Portefeuillehouder: Marij Pollux
  Sessievoorzitter: Stefan Hugues

  Toelichting:
  Voorgesteld wordt om de “Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater op private terreinen Venlo 2016” te beëindigen. Op grond van de Algemene Subsidieverordening Venlo 2020 (ASV 2020) heeft het college op 3 mei 2022 de nieuwe Stimuleringsregeling 2022 vastgesteld, ingaande op  1 jul 2022, onder voorbehoud van intrekking van de stimuleringsregeling 2016 door uw raad.

  De stimuleringsregeling 2016 is destijds door uw raad vastgesteld, het intrekken van de stimuleringsregeling 2016 is daarom een exclusieve bevoegdheid van uw raad.

  Door de per 31 december 2021 afgelopen beleidsregel “Subsidieverlening afkoppelen regenwater private terreinen” van het Waterschap Limburg en de door het waterschap ingestelde vervolgregeling, is het nodig dat ook Venlo de eigen regeling actualiseert.

  In de nieuwe Stimuleringsregeling 2022 wordt het volgende aangepast ten opzichte van de regeling uit 2016:

  ·         Minimale oppervlakte aanvraag;

  ·         Meer dan één aanvraag per perceel toegestaan;

  ·         Verruiming drempel vooraf betalen van 200m2 naar 300m2;

  ·         Type gemeentelijk riool.

  Een nadere toelichting hierop vindt u in bijlage 2.

  Afkoppelen is een maatregel waarbij het hemelwater dat afstroomt van verhard oppervlak naar de riolering, hiervan losgekoppeld wordt en ter plaatse anders wordt verwerkt. Het Waterschap Limburg en de gemeenten binnen haar werkgebied stimuleren initiatieven voor de afkoppeling van verharde oppervlakken op private terreinen. Om als gemeente óók in de periode 2022-2023 optimaal gebruik te kunnen blijven maken van de afkoppelbijdrage van het Waterschap, dient de gemeentelijke “Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater op private terreinen Venlo 2016” geactualiseerd te worden. De actualisatie brengt met zich mee, dat de Stimuleringsregeling 2016 beëindigd wordt en wordt vervangen door een nieuwe Stimuleringsregeling 2022.

  Na het eindigen of bij verlengen van de stimuleringsregeling 2022  zal het college van BenW een evaluatie van de gemeentelijke regeling opstellen. De raad zal hierover met een Raadsinformatiebrief worden geïnformeerd.

 • 2

  Leefbaar Venlo

 • 3

  Centrumstad Venlo

Deelvergaderingen

Overzicht Volgende

Sessie 2

Stadhuis Parterre
sluiten
 • 1

  Gezond & Actief Venlo

 • 2

  Welvarend Venlo

 • 3

  Bedrijfsvoering

Deelvergaderingen

Vorige Overzicht

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen