Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Oordeelsvormende raadsbijeenkomst, 15 juni 2022 19:00:00

Algemene vergader informatie

Debat tussen de diverse fracties, uitwisselen en doorvragen van argumenten met als doel om tot een goede weging te komen van voor- en nadelen van het betreffende voorstel of onderwerp.

De vergadering is terug te luisteren via: 
https://venlo.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/1001203/Oordeelsvormende%20Raad%2015-06-2022

Datum:
15 jun. 2022, 19:00
Locatie:
Stadhuis Parterre

Algemene vergaderstukken (3)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Sessie 1

Stadhuis Raadzaal
sluiten
 • 1

  Circulaire en duurzame hoofdstad

 • 2

  Leefbaar Venlo

 • Portefeuillehouder: Marij Pollux
  Sessievoorzitter: Stefan Hugues

  Voorgesteld wordt om:

  1.    Vast te stellen: jaarstukken 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord;

  2.    Vast te stellen: begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Maasveren Limburg-Noord;

  3.    Besluiten om het positief resultaat van de jaarrekening 2021 ad € 60.857,- toe te voegen aan de rekening courant van de GR Maasveren-Limburg Noord.

  Sinds 1 januari 2013 valt de exploitatie van de Maasveren onder de vlag van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Maasveren Limburg-Noord. Bij de gemeenschappelijke regeling Maasveren nemen de betrokken gemeenteraden zelf de besluiten aangaande jaarrekening en begroting. Zowel de jaarrekening 2021 als de begroting 2023 hebben geen financiële consequenties voor de deelnemende gemeenten. De kosten en investeringen worden geheel gedekt binnen de exploitatie van de Maasveren.

  De jaarrekening 2021 heeft voor een belangrijk deel in het teken gestaan voor het aanbrengen van het aanbrengen van rustplateau’s bij de veerstoepen. De begroting 2023 is de wijziging begroting 2022 meegenomen. Hierbij is het geraamde bedrag van € 90.000,00 meegenomen in het jaar 2022. Dit bedrag is nodig om de schade welke is veroorzaakt tijdens het hoogwater juli 2021 en hoogwater begin 2022 te repareren.

  Jaarrekening 2021 en begroting 2023 GR Maasveren dienen voor 15 juli 2021 ter goedkeuring verzonden te worden aan gedeputeerde Staten van de provincie Limburg.

 • 3

  Centrumstad Venlo

Deelvergaderingen

Overzicht Volgende

Sessie 2

Stadhuis Parterre
sluiten
 • 1

  Gezond & Actief Venlo

 • 2

  Welvarend Venlo

 • 3

  Bedrijfsvoering

Deelvergaderingen

Vorige Overzicht

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen